Biobrændsel | Transport og CO2

 • HTX 2. år
 • Teknologi B
 • 12
 • 32
 • 6754
 • PDF

Projekt: Biobrændsel | Transport og CO2

På baggrund af vores problemanalyse har vi udarbejdet en problemformulering.

Overspørgsmål: Hvordan kan vi være med til at reducere CO2 udslippet på globalt plan med henblik på transportmidlerne og hvilken indflydelse har det på samfundet?
- Hvad er global opvarmning og hvilke konsekvenser medfører den globale opvarmning?
- Hvad er de største CO2 syndere?
- Hvad er brændsel (benzin, diesel) og hvilken rolle spiller de i samfundet (økonomisk, politisk?)
- Hvad er bioethanol og hvordan kan det være med til at forbedre miljøet?

Indhold

Problemanalyse af tema 3
Problemformulering og afgrænsning 4
Dokumentation af problem 7
Krav til løsningsforslag 10
Løsningsforslag 10
Valg af løsning 11
Teknologianalyse 12
Produktudvikling 13
Produktkrav 16
Produktfremstilling - og dokumentation 18
Afprøvning 23
Forbedringsforslag 23
Miljøvurdering 23
Teknologivurdering 24
Konklusion 25
Perspektivering 26
Evaluering 26
Kildeliste 27
Bilag 27

Uddrag

Ifølge http://www.klimakaravanen.dk/component/content/article/17-materiale-om-klodens-tilstand er udledningen af drivhusgasser i de seneste år steget markant i takt med udviklingen af industrialisering og teknologi. Det skete især efter 2. Verdenskrig, hvor de nye teknologier og måder at udvinde energi på blev meget populære. Her snakker vi naturligvis om ’The American Way of Life’, som den danske befolkning blev meget påvirket af. Som følge af de relativt nye teknologier på det tidspunkt, blev der udledt adskillige drivhusgasser i meget store mængder ved afbrænding af fossile brændstoffer, som dengang var forudsætning for elektricitet. I mange år har... Køb adgang for at læse mere

Biobrændsel | Transport og CO2

[4]
Bedømmelser
 • 12-11-2013
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Rigtig god inspiration til min egen Teknologirapport
 • 01-03-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Den er skide god tak for det!!
 • 15-12-2010
  Fin opgave, meget forståelig.
 • 01-11-2010
  Godt!!!Mange tak for hjælpen!