SRP om Billy Elliot i Engelsk A og Musik B

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Musik B)
  • 12
  • 22
  • 8598
  • PDF

SRP om Billy Elliot i Engelsk A og Musik B

SRP om Billy Elliot, som er skrevet i Musik B og Engelsk A, hvor jeg undersøger filmen, med særligt fokus på den udvikling som Billy gennemgår i filmen, og de kultursammenstød som han oplever, samt hvordan musikken påvirker vores forståelse af Billys ændring i filmen.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning
Billy Elliot
2.1 Handlingsresumé
2.2 Miljøkarakteristik
2.2 Personkarakteristik af Billy
2.4 Billys udvikling
–fra grim ælling til svane
3. Musikken - Fra Punk til Tjajkovskij
3.1 Svanesøen
3.1.1 Analyse af nummeret
3.1.2 Svanesøens funktion i Billy Elliot
3.2 London Calling
3.2.1 Analyse
3.2.2 London Callings funktion i filmen Billy Elliot
4. Diskussion - Troværdigt portræt af kultursammenstød?
5. Vurdering af musikkens indflydelse på opfattelsen af Billys udvikling
6. Konklusion
7. Litteraturliste
9. Bilag

Uddrag

"1. Indledning:
Når man vælger at inddrage musik i en film, vælger man samtidig at tilføre handlingen et nyt forståelsesaspekt, da der ved hjælp af musikken opstår en mulighed for a skildre en handling eller en udvikling på både et realplan, i form af billedsiden, samt på et mere følelsesbaseret plan, i form af den musikalske side, og de følelser den skaber hos os som publikum.

Effekten af de to aspekters kombination fremstår i nogle film meget virkningsfuld. Billy Elliot er en af disse film og gennem denne opgave undersøges det, hvilken indflydelse det musikalske aspekt spiller for filmen. Først analyseres filmens drejebog med inddragning af filmen, hvor der især vil blive fokuseret på Billy og den udvikling han gennemgår, men også på filmens skildring af de forskellige miljøer.

Herefter undersøges filmens musikalske del nærmere gennem en analyse af 'London Calling' med The Clash og Tjajkovskijs tema fra balletten 'Svanesøen'. Dernæst vil det blive diskuteret, hvorvidt filmen giver et troværdigt portræt af de kultursammenstød Billy møder, og til sidst vurderes det, hvilken indflydelse musikken har for opfattelsen af Billys udvikling."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Billy Elliot i Engelsk A og Musik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Billy Elliot i Engelsk A og Musik B.