Biler og masseproduktion - Seat

Projekt: Biler og masseproduktion - Seat

Problemformulering
Jeg vil undersøge bilens historie, med udgangspunkt i Seat's produktion i forhold til Ford T's produktion. Jeg vil se på hvilke forskelle og ligheder der er fra dengang til nu, specielt med hensyn til masseproduktion.

Indhold

Problemformulering
Indledning
Seat's produktion
Ford's produktion
Masseproduktion
Billens betydning
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne opgave komme ind på hvordan Henry Ford tilrettelagde arbejdet den gang for at få succes også vil jeg se på hvordan Seat gør det i dag. Derud over vil jeg komme ind på hvordan masseproduktionen kom frem og hvor vigtig den har været lige siden. For at opsummere det hele har jeg lavet et afsnit med bilens betydning for verden og en konklusion.

Seat's produktion

Den 9. Maj 1950, bliver seat grundlagt af et aktieselskab i Spanien i samarbejde med Fiat, som hjalp til med finanseringen. Fiat droppede senere aftalen med Seat. Men Seat indledte derefter et samarbejde med Volkswagen og Audi, hvor Seat skulle markedsføre Volkswagen og Audi.
Med 925 ansatte og en dagsproduktion på 5 biler dengang og med 14.202 ansatte og en dagsproduktion på 2.147 i 1998 gik Seat fra at være 185 mennesker pr. bil til næsten kun 6 mennesker pr. bil.1 Grunden til dette er .... Køb adgang for at læse mere

Biler og masseproduktion - Seat

[1]
Bedømmelser
  • 17-09-2015
    Givet af HTX-elev på 3. år
    GOOOOD TIL INSPIRATION !!!