SOP: Bianco Footwear og Eksport til England i Afsætning og IØ

SOP: Bianco Footwear og Eksport til England i Afsætning og IØ

SOP om Bianco Footwear og deres mulige eksport til England, hvor jeg har skrevet opgaven i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A - i opgaven giver jeg en grundig karakteristik af virksomheden, og herefter kigger jeg på markedet for fodtøj i England. Sidstnævnte benytter jeg til at vurdere Bianco Footwears mulighed for eksport til det engelske marked, og slutteligt giver jeg en vurdering af fremtidige konkurrencemuligheder ud fra en promotionstrategi som jeg fastlægger.

Elevens kommentar

Jeg manglet lige at få styr på de sidste fodnoter ellers er den fejlfri

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Karakteristik af Bianco Footwear 5
Virksomhedsbeskrivelse 5
Værdikæde 6
Fremtidig strategi 8
Vækststrategi 8
Konkurrencestrategi 8
Internationalisering & globalisering 9
Eksportmotiver 9
Eksportberedskab & eksportmotiver 9
Internationaliseringsproces 10
Globalisering af værdikæde 10
SW-analyse 11
Markedsanalyse af England 12
Grundlæggende forhold 12
Økonomiske forhold 12
Kulturelle forhold 13
Specifikke produkt- og markedsforhold 15
Målgruppe 15
Købsadfærd 15
Konkurrencesituationen i England 16
Mediaforhold 16
OT-analyse 17
Promotionsstrategier 19
Konklusion 21
Kildeoversigt 22
Bilag 24
Bilag 1 24
Bilag 2 31
Bilag 3 32
Bilag 3 33

Uddrag

"Indledning:
Jeg vil i denne opgave lave en karakteristik af virksomheden, Bianco Footwear hermed kaldt BF, hvilket vil føre mig videre til en markedsanalyse af England, med formålet om en vurdering af hvorvidt en indtrængning på markedet vil være attraktivt for virksomheden. På baggrund af dette, vil jeg til sidst fastlægge en promotionsstrategi.

Jeg vil i min opgave lægge hovedvægt i ét af virksomhedens tre forretningsområder, som består af; Bianco Footwear, Bianco Man og Bianco Gear. Her vil jeg tage udgangspunkt i Bianco Footwear, hvilket er virksomhedens forretningsområde der henvender sig til den kvindelige målgruppe.

I min interne virksomhedskarakteristik af BF vil jeg starte med en værdikædeanalyse, virksomhedens fremtidige strategi, internationalisering og globalisering. Disse analyser vil sammen give et overblik over hvilke styrker og svagheder virksomheden står over for. Her vil mine primære kilder være generel info, virksomhedens hjemmeside samt en lang række artikler.

I den eksterne markedsanalyse vil jeg analysere nogle relevante grundlæggende forhold samt specifikke produkt- og markedsforhold, hvor jeg bl.a. vil lave en analyse af landets kulturelle forhold ved hjælp af Geert Hofstedes 4+1 model.

Her vil jeg særligt lægge vægt på Euromonitor som min primære kilde, Geert Hofstedes hjemmeside samt udenrigsministeriets hjemmeside."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Bianco Footwear og Eksport til England i Afsætning og IØ

[3]
Bedømmelser
 • 01-02-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god opgave, fik meget information.
 • 13-12-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtigt god opgave, hjalp meget
 • 17-02-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Okay.... ikke god nok som SRP

Materialer relateret til SOP: Bianco Footwear og Eksport til England i Afsætning og IØ.