Bevægelsesanalyse af smash i volleyball

 • STX 3.g
 • Idræt B
 • Ingen givet
 • 11
 • 3990
 • PDF

Bevægelsesanalyse af smash i volleyball

Bevægelsesanalyse af et smash i volleyball. Analysen af bevægelsen ved et smash går igennem alt fra opspring til landing.

Deruover er der også inkluderet træningsøvelser, teori om muskler og led, metode og en konklusion.

Indhold

Formål
Teori

Muskler
Led
Skulderleddet
Albueleddet
Knæleddet
Knogler

Analyse
Abc(opspring)
def(svævefasen inden boldberøring)
fg(smashet)
h(landingen)
Diskussion

Øvelser for benene

En øvelse der er god for lægmusklerne og benmusklerne, (læg stående)
En øvelse der er god for knæleddet, (knæ ekstension).
En anden øvelse der er god for knæleddet (Knæ fleksion)
En øvelse der er god for knæleddet og hofteleddet(Step-ups)

Øvelser for mave og lænderyg
En god øvelse for maven,(benløft)
En øvelse der er god for ens lænderyg,( rygstrækninger, vandret bænk)

Øvelse for overkroppen
En øvelse der er god for Skulderled + albueled – skubbebevægelser(Skråpres)

Baggrund
Metode
Konklusion

Uddrag

Formål: Analysens formål kan opdeles i to hovedområder:

• For det første at lære, at analysere bevægelserne med henblik på flg.

- at kunne bestemme hvilke legemsdele der indgår i bevægelserne (lår, underben, overarm, underarm osv.)
- at kunne bestemme hvilke bevægelser der foregår i leddene (fleksion eller en extension af leddet)
- at bestemme hvilke muskler der indgår i bevægelsen (fx m.quadriceps – eller m.biceps femoris, m.triceps surae , m.biceps- eller m.triceps brachii)
- at bestemme hvilke former for arbejde der indgår i bevægelsen (dynamisk koncentrisk kontraktion, dynamisk excentrisk kontraktion eller isometrisk kontraktion)

Teori:
I analyse afsnittet inddrages visse begreber til at analysere et volleysmash. Disse er:

• Dynamisk koncentrisk kontraktion er når en muskel forkortes.
• Dynamisk excentrisk kontraktion er når en muskel forlænges.
• Isometrisk kontraktion er statisk arbejde, musklen ændre ikke længde.

Muskler:
Overordnet findes der i kroppen tre slags muskler: glatte muskler, tværstribede muskler og hjertemuskulatur. Der vil i denne analyse lægges vægt på beskrivelsen af de tværstribede muskler, også kaldet skeletmuskler. Disse er knyttet til bevægelsesapparatet dvs. til knogler og led, som bevæges ved hjælp af netop de tværstribede muskler. De tværstribede muskler består af to slags muskelfibre; de røde og de hvide. De hvide fibre er groft sagt de hurtige muskelfibre og betegnes FT (fast twitch), mens de røde er de langsomme og betegnes ST (slow twitch). Inden for især sprint, men også volleyball er det vigtigt at have mange af de hvide fibre, da varigheden af belastningen på ...

---

Knæleddet: er legemets største led. Leddet er en hængselsled, hvor der foregår bøjning og strækning af underben i forhold til lårbenet. Derudover kan underbenet til en vis grad roteres i forhold til lårbenet, når benet ikke er strakt. Imellem knæskal og lårben findes også et glideled.
Knæleddet er et sammensat led, idet lårben, skinneben og knæskal indgår heri. Ledkapslen omslutter både leddet imellem lårben og knæskal og leddet mellem lårben og skinneben.

Knæskallen er en lille trekantet knogle med kraftig ledbrusk. Knoglen er indlejret i senevæv fra den store firehovedet knæstrækker. (m. Quadriceps), og dennes funktion er dels at beskytte knæet og dels at gøre trækket fra knæstrækkermusklen mere effektivt, idet trækker lægges længere frem.
Fra underste kant af knæleddet til skinne-bensknuden forløber det kraftigste knæskals-ledbånd, der ...

---

Abc(opspring):
Bevægelsen:
- Fra ”0” tal a sker udstrækning/extension i højre hofte-, knæ- og fodled, til dette bruges musklerne M. Gluteus maximus(sædemusklen), Quadraceps(lårmusklen) og Gastrocnemius(lægmusklen). Dette er en dynamisk koncentrisk kontraktion.
Modsat sker der i venstre hofte-, knæ- og fodled en bøjning/fleksion, hvortil musklerne M. rectus femoris(den lige lårmuskel) og M. Ilipsoas(lændehoftemuskelen) bruges, mens det arbejde de udfører, er en dynamisk koncentrisk kontraktion.

- Fra a til b sker der i højre ben en fleksion i knæ- og hofteled, mens der i fodledet sker en extension. Til dette bruges musklerne M. Biceps femoris(den tohovede hasemuskel)
I venstre ben sker der en udstrækning/extension af hofte- og knæled, mens fodledet forbliver i sin udgangs position. Musklerne M. Rectus femoris(den lige lårmuskel) og M. Iliopsoas(lændehoftemusklen) udfører denne bevægelse ved en dynamisk excentrisk... Køb adgang for at læse mere

Bevægelsesanalyse af smash i volleyball

[27]
Bedømmelser
 • 26-01-2006
  Denne opgave kan IKKE anbefales til folkeskole-elever. Bevægelsesanalysen beskæftiger sig med processer i kroppes koordinering som er irrelevante for en folkeskole-opgave. Ellers, perfekt.
 • 07-04-2008
  synes der mangler lidt mere konkret beskrivelse af musklernes arbejdsform. Men ellers en god opgave
 • 02-03-2015
  Givet af HF-elev på 2. år
  rigtig god opgave!!!!
 • 21-05-2014
  ganske udmærket opgave