Gnidning mellem faste stoffer - rapport

 • STX 3.g
 • Fysik A
 • 10
 • 9
 • 1129
 • PDF

Gnidning mellem faste stoffer - rapport

Teori om Coulombs gnidningslov, udledning af formel for acceleration, forsøgsopstilling, forsøgsresultater, resultatsbehandling.

Det er en rapport omhandlende bevægelse med gnidning mellem faste stoffer, over en forsøgsbeskrivelse vi fik uddelt.

Formål
Øvelsens formål er at eftervise Coulombs gnidningslov, dvs. at eftervise at gnidningskraften Fµ er ligefrem proportional med normalkraften FN samt at bestemme gnidningskoefficienten µ for træ mod bord. Desuden skal den målte acceleration for første halvdel af bevægelsen sammenlignes med en ”teoretisk” værdi.

Lærers kommentar

Fin opgave, du skal være bedre til de ting du konkluderer flere steder i opgaven.

Studienets kommentar

Fin rapport. Meget præcis. Dog mangler et udført afsnit om fejlkilder (de fejl der påvirker det endelige resultat i én bestemt retning - f.eks. et system som på trods af antagelser, ikke er helt isoleret) og usikkerheder (de fejl der kan påvirke resultatet både positivt og negativt - f.eks. måleusikkerhed på instrumenter.)

Indhold

Formål
Teori
Materialer og metode:
Apparatur
Metode
Måle- og resultatskema
Behandling af måleresultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Jeg har til hver af (t,s)-graferne prøvet at få den bedste rette linje, for at så præcis acceleration som mulig. Vi kan se det er en bevægelse med konstant acceleration, og at slæden accelererer langsommere end den decelererer, og at den accelererer indtil at hastigheden er maksimal, der hvor den begynder at falde igen. Men vores grafer er ikke særlig gode, selvom jeg har taget den bedste rette linje der hvor de næsten er lige, altså den bedste rette linje bliver god, men sammenhængen mellem graferne er ikke særlig gode, altså vores afvigelse er stor... Køb adgang for at læse mere

Gnidning mellem faste stoffer - rapport

[3]
Bedømmelser
 • 26-05-2015
  god som som hjælp til egen opgave
 • 07-03-2013
  super flot og meget fin opgave.
 • 07-09-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Lækker opgave!!!!!!!!!!