Infrastruktur | Bevægelse i samfundet

 • HTX 2. år
 • Teknologi A
 • 10
 • 25
 • 6473
 • PDF

Rapport: Infrastruktur | Bevægelse i samfundet

Karakteren blev givet på baggrund af både den mundtlige fremlæggelse og rapporten.. Rapport lavet i samarbejde med en anden fra min klasse.

De store mængder trafik, som hver dag belaster den underudviklede infrastruktur, skaber utroligt store kødannelser og tidsforsinkelser. Denne store mængde trafik og de store kødannelser har både miljø- og samfundsmæssige problemer som følge. Miljøet lider under udslippet af CO2, mens samfundet bl.a. lider i form af irritable og stressede borgere der tager arbejdets jag og stress med hjem til familien.

For at løse dette problem skal der en generel holdningsændring til fra samfundets side. En sådan holdningsændring blandet med et indgreb fra statens side, vil kunne få infrastrukturen tilbage på ret køl.

Indhold

Indledning 2
Projektbeskrivelse 3
Projektoplæg 3
Problemanalyse 3
Problemafgrænsning/formulering 4
1. Problemets alvor og omfang og årsager hertil 5
1.1 Hvor stort er problemet? 5
Ind- og Udpendling 5
Miljø 7
Offentlig transport vs. Biler 8
1.2 Hvem rammes af problemet? 8
1.3 Hvordan har problemet udviklet sig gennem årene? 9
1.4 Delkonklusion 9
2. Hvordan løses problemet? 10
3. Produktet 12
3.1 Forsøget 12
Forsøgsbeskrivelse 12
Resultatbehandling 13
Fejlkilder 15
3.2 Perspektivering 15
Miljøvurdering 15
Teknologivurdering 16
Konklusion 16
Bilag 1 - Brainstorm 17
Kroppen i bevægelse – idefase 17
Bilag 2 - Problemtræ 18
Bilag 3 - Tidsplan 19
Bilag 4 – Destillationsopstilling 21
Bilag 5 – Billede af forsøg 22
Bilag 6 – Billede af forsøg 23
Bilag 7 – Bilede af forsøg 24
Bilag 8 – Billede af forsøg 25

Uddrag

Konsekvensen af den større indpendling til byerne er, at den manglende udvikling af infrastrukturen lider herunder. Dette giver omfattende kødannelser som ofte munder ud i stress. I denne tid hvor alle stresser til og igennem byen glemmer folk ofte de bløde trafikanter i deres hast til deres arbejdsplads etc. Igennem de sidste år er antallet af dræbte bløde trafikanter falder markant, dette skyldes dog den øgede fokus på deres sikkerhed og færden i byerne. Specielt har der været stor fokus på de store trafikanter såsom lastbiler. Der har med disse ... Køb adgang for at læse mere

Infrastruktur | Bevægelse i samfundet

[3]
Bedømmelser
 • 07-11-2009
  brugbare, men mangler lidt viden/teknik
 • 17-11-2009
  god opgave..........................
 • 16-01-2011
  det var en fin opgave.