Projekt om integralregning - Betonbjælke til indgangsparti

 • HTX 2. år
 • Matematik
 • 12
 • 18
 • 2267
 • Word2007

Rapport: Projekt om integralregning - Betonbjælke til indgangsparti

Projekt om anvendelse af integralregning.

"Problemformulering:
I denne opgave skal jeg beregne ting med integralregning. Derfor kommer mit teoriafsnit til at omhandle bevis for arealformlen samt noget omkring afstandsformlen og integralregning. Jeg skal i denne opgave arbejde med en betonbjælke som er designet til et indgangsparti. På billedet neden for ses hvordan den ser ud."

Indhold

Problemformulering 3
Teori 5
Integralregning 5
Bevis for arealformel 5
Afstandsformel 7
Beregninger 7
Opgave A 7
Opgave B 10
Opgave C 11
Opgave D 14
Opsamling 16
Vurdering 17
Perspektivering 18
Konklusion 18

Uddrag

Integralregning
Det at integrere er det modsatte af at differentiere, og det man kan beregne med integralregning er arealer for det der ligger under en funktion. Hvis der er sat grænser på funktionen kaldes det en bestemt integral, hvorimod hvis ingen grænser bliver sat er det en ubestemt integral.

Bevis for arealformel
Jeg starter med en sætning:
”Lad f(x) være kontinueret på interval (a,b), så gælder det, at arealet (A) mellem graf, x-akse og linjerne x=a og x=b findes ved ∫_a^b▒〖f(x) dx〗”

Jeg starter med at tegne en graf hvor jeg har et areal mellem a og b som jeg gerne vil beregne... Køb adgang for at læse mere

Projekt om integralregning - Betonbjælke til indgangsparti

[5]
Bedømmelser
 • 01-06-2010
  God opgave... Kunne bruges... Kan anbefales...
 • 21-11-2011
  rigtig god opgave! kan klart anbefales!
 • 01-04-2011
  Givet af HTX-elev på 2. år
  helt enig med karakteren ;3
 • 09-04-2010
  Rigtig fin og grundigt udført opgave.