SOP i Afsætning A og VØ A: Analyse af Bestseller

SOP i Afsætning A og VØ A: Analyse af Bestseller

SOP om Bestseller, skrevet i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A.

Opgaveformulering: Analyser virksomheden Bestsellers aktuelle situation, med inddragelse af relevante nøgletal. Udarbejd herefter forslag til hvorledes Bestseller fremover kan opnå vækst. Du bedes vurdere de økonomiske konsekvenser af dit forslag.

Afleveringsdato: 10/12-2010

Lærers kommentar

Vø delen var eminent, mens afsætningsdelen trækker ned.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte ændringer på de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract. 1
2. Indledning 2
3. Den strategiske platform 3
3.1 Virksomhedsbeskrivelse 3
3.2 Værdikæde 5
3.2.1 Salg og markedsføring (4 p'er) 6
3.3 Internationalisering 8
3.4 Skydeskivemodellen 8
3.5 Porters 5 forces & Konkurrenter 9
3.6 SWOT 11
3.7 Mål 12
4. Strategisk planlægning 12
4.1.1 Boston & SBU'er 12
4.2 Konkurencemæssige postioner & vækststrategi 14
5. Regnskabsanalyse 14
5.1 Økonomien generelt 15
5.2 Nøgletallenes udvikling 15
5.2.1 Kommentering af Bestsellers rentabilitet 16
5.2.2 Kommentering af Bestsellers Indtjeningsevne 17
5.2.3 Kommentering af Bestsellers kapitaltilpasningsevne 17
5.2.4 Kommentering af Bestsellers Finansielle nøgletal 18
6. Afrundende Konklusion 19
7. Forslag til vækst 20
7.1 Forslag 1 - Opstart af egen produktion 20
7.1.2 Forslag 2 – Lancering af gæstedesignere (mærkevaredesignere) 21
7.1.3 Forslag 3 – Nye komplementære produkter. 22
Litteraturliste 23
Oversigt over bilag 24

Uddrag

"2. Indledning:

Opgaveformulering: Analyser virksomheden Bestsellers aktuelle sitution med inddragelse af relevante nøgletal. Udarbejd herefter forslag til hvorledes Bestseller fremover kan opnå vækst. Du bedes vurdere de økonomiske konsekvenser af dit forslag.

Jeg har valgt at beskæftige mig med Bestseller, da jeg synes, det er en spændende international virksomhed. Bestseller er danskejet og arbejder indenfor engros- og detailhandel med beklædning. Virksomheden har hovedsæde i Brande og datterselskaber, underleverandører og samarbejdspartnere i hele verden.

Bestseller er en sund vækstvirksomhed, med en positiv udvikling i egenkapitalen, men der har også været nogle økonomiske udfordringer i specielt regnskabsåret 08/09, som jeg vil kigge nærmere på. Da jeg selv er en del af Bestsellers målgruppe og selv benytter nogle af deres mærkevarer, vil jeg også kigge lidt på udviklingen af brands i segmentet for de unge.

Jeg vil lægge ud med en virksomhedsbeskrivelse af Bestseller, så vi får et indblik i hvem Bestseller er som virksomhed, og hvad de beskæftiger sig med. Jeg vil dernæst vurdere Bestseller´s aktuelle markedssituation ved hjælp af flere forskellige modeller fra faget afsætning, og herudover komme lidt ind på deres konkurrenter.

Jeg kigger også på den strategiske platform (Værdikæde, Internationalisering, Branche analyse og skydeskivemodel), og vurderer Bestseller´s stærke og svage sider. Dernæst beskrives den strategiske planlægning. (Portføljeanalyse, generiske strategier, vækststrategier og den konkurrencemæssige position)
Jeg giver en økonomisk analyse baseret på hovedtal og nøgletal fra de seneste 4 regnskabsår, så man har et overblik over Bestsellers økonomiske situation og udvikling.

Til sidst laver jeg en afrundende konklusion og giver nogle bud på, hvordan Bestseller kan opnå yderligere vækst, og hvilke økonomiske konsekvenser det kan medføre.

Jeg har valgt at kigge på Bestseller Globalt, men tænker også meget på markedet i Danmark, da det er herfra jeg kender virksomheden, og har erfaringer med deres forretninger. Med andre ord ”Globalt … med danske øjne”. Som kilder har jeg valgt at bruge helårsregnskaberne fra Navn & Numre erhverv, CD-DIRECT, Bestseller hjemmeside samt artikler primært fra Børsen.

*Jeg kommer med et par enkelte udtalelser fra regnskab 09/10, men da det lige er kommet frem i uge 49, har jeg valgt ikke at medtage dette."... Køb adgang for at læse mere

SOP i Afsætning A og VØ A: Analyse af Bestseller

[6]
Bedømmelser
 • 11-10-2012
  Super lige det jeg manglede til at komme videre med min egen opgave :)
 • 16-12-2011
  Virkelig dårlig SRP, spild af 650 points! Øv øv.
 • 08-12-2013
  god til at komme igang
 • 12-11-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Fin til inspiration vil jeg sige.. Få mangler..