Forsæbningstal for et Fedtstof - Rapport i Kemi

 • HTX 2. år
 • Kemi B
 • Ingen givet
 • 10
 • 1913
 • PDF

Forsæbningstal for et Fedtstof - Rapport i Kemi

Rapporten bestemmer forsæbningstallet for et fedtstof. Herudover undersøger rapporten den gennemsnitlige kædelængde og middelmolmassen for carboxylsyrerne i fedtstoffet. Vi bestemmer forsæbningstallet for svinefedt, men metoden er den samme for alle fedtstoffer.

Formål
At bestemme forsæbningstallet for et fedtstof, derudfra fastslå den gennemsnitlige kædelængde og middelmolmassen af de carboxylsyrer der indgår i det anvendte fedtstof.

Studienets kommentar

Fin rapport. Man bør skelne mellem fejlkilder og usikkerheder. Fejlkilder vil altid påvirke dit resultat i én bestemt retning, hvorimod usikkerheder ikke har nogen retning. Måleusikkerheder på vægten er ikke en fejlkilde.

Indhold

INDHOLDSFORTEGNELSE 1
FORMÅL 2
TEORI 2
APPARATUR 5
KEMIKALIER 5
FORSØGSOPSTILLING 5
FREMGANGSMÅDE 6
FORSØGSRESULTATER 6
RESULTATBEHANDLING 6
DISKUSSION 8
KONKLUSION 8
BILAG: ØVELSESVEJLEDNING 9

Uddrag

Fremgangsmåde
Kolbe 1 fyldes ved hjælp af en pipette med 25,00 ml 0,5 M KOH opløsning. I kolbe 2 kommes der ca. 2 gram fedtstof, og i der hældes også 25,00 ml af KOH opløsningen i denne.
Kolberne anbringes på hver deres varmeapparat, og de forsynes med tilbagesvaler i stativ. Det er vigtigt at der er tæt, og at køleslangerne er forsvarligt monteret. Køleslangerne monteres, så der kommer kølevand ind forneden for at opnå den kraftigste køleeffekt.
Begge opløsninger koges så i 30 minutter, og efter endt kogning tildryppes der 5 dråber fenolftaleinoløsning med henblik på kolorimetrisk titrering. Kolberne forsynes med en slibprop indtil de er klar til at blive titreret.
Der titreres med en 0,5 M HCL opløsning indtil der sker farveskifte... Køb adgang for at læse mere

Forsæbningstal for et Fedtstof - Rapport i Kemi

[8]
Bedømmelser
 • 10-04-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Meget fin rapport, rigtig god til at få lidt inspiration og til at komme igang
 • 05-12-2009
  fin rapport, lidt lang men den indholder en masse gode ting til inspiration.
 • 20-02-2010
  Ret god opgave til inspiration.
 • 12-04-2006
  rigtig good :D