Bestemmelse af Forsæbningstal for Olivenolie

 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 6
 • 2119
 • PDF

Bestemmelse af Forsæbningstal for Olivenolie

Rapporten undersøger forsæbningstallet for olivenolie. Vi undersøger også den gennemsnitlige kædelængde og molarmasse for olivenolie.

Formål
Formålet med rapporten er at bestemme et udleveret fedtstofs, i dette tilfælde olivenolie, forsæbningstal, gennemsnitlige kædelængde (af fedtsyreradikalerne) og molarmasse.

Studienets kommentar

Fin rapport. Man bør angive i hvilken retning, fejlkilderne vil påvirke det endelige forsøgsresultat.

Indhold

Formål
Apparatur
Kemikalier
Teori
Eksperimentelt
Måledata
Efterbehandling
1. Beregn stofmængden af dannede sæber ved forsæbningen ud fra titrerresultaterne.
2. Bestem forsæbningstallet
3. Fedtstoffet og KOH reagerer 1:3. Beregn stofmængden af fedtstofmolekyler pr. gram fedt.
4. Beregn den gennemsnitlige molarmasse for fedtstoffet.
5. Fedtsyrernes gennemsnitlige kædelængde beregnes. Man skal bruge sin viden om den gennemsnitlige molarmasse og om fedtmolekylets struktur.
6. Sammenlign om muligt jeres resultater med tabelværdier.
Konklusion
Fejlkilder

Uddrag

Eksperimentelt
Forsæbning
I en ren, tør rundkolbe afvejes ca. 1,5 g fedtstof med en nøjagtighed på 0,01 g. Der tilsættes 25 mL 0,5 M KOH opløst i ethanol. Kolben forsynes med tilbagesvaler og kolbens indhold koges forsigtigt ca. et kvarter. Under denne del af forsøget skal der bæres beskyttelsesbriller.

Titrering 1
Når kolben er afkølet, fjernes tilbagesvaleren, og der tilsættes 3 dråber phenolphthalein. Kolbens indhold titreres med 0,50 M HCl, til den røde farve lige netop forsvinder. Voluminet svarende til første ækvivalenspunkt aflæses og noteres. Buretten skal ikke fyldes op igen.

Titrering 2
Kolben tilsættes 10mL heptan og der tildryppes bromphenolblåt indtil tydelig blåfarvning.
Der titreres nu videre under grundig omrøring indtil varigt omslag fra blå til gul (gulgrøn).
Andet ækvivalenspunkt aflæses og noteres. Husk også at notere, hvilket fedtstof I undersøger.

Ikke analogt med forsøgsvejledning
Årsagen til at vi anvender phenolphthalein til indikator i forsøg 1 er at denne indikator slår om ved pH 8,2-10,0. Vi får oplyst, at det første ækvivalenspunkt ligger ved cirka pH=10, derfor er det nærliggende at bruge denne indikator. En dejlig sidegevinst ved at bruge phenolphthalein er at den bliver farveløs ved omslaget fra rød til farveløs i vores forsøg. Ækvivalenspunktet bliver derfor nemt at ramme præcist da man slipper for at bedømme om indikatoren har det ”rette skær” eller den ”rigtigt nuance” som man tit kommer ud for når man titrerer med methylorange.

Årsagen til at vi anvender bromphenolblåt i forsøg 2 er at det er oplyst at ækvivalenspunktet ligger ved cirka pH=4. Bromphenolblåt slår nemlig om i intervallet pH=3,0 til pH=4,6. Dermed er denne indikator velegnet. Vi så et farveomslag fra blå til gullig... Køb adgang for at læse mere

Bestemmelse af Forsæbningstal for Olivenolie

[5]
Bedømmelser
 • 10-04-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Meget fin rapport, rigtig god til at komme igang med sin egen rapport, hvis man er gået i stå.
 • 01-03-2013
  Rapporten har en god struktur så den er nem at finde rundt i
 • 08-10-2014
  gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
 • 26-05-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Hjælp meget! Kunne godt bruges