Bestemmelse af Ascorbinsyre i Juice - Rapport i Kemi

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • Godkendt
 • 9
 • 1729
 • PDF

Bestemmelse af Ascorbinsyre i Juice - Rapport i Kemi

Rapporten bestemmer indholdet af ascorbinsyre i juice ved at lave en pH-titrering. Herudover undersøger vi også ascorbinsyreindholdet i saft.

Formål:
I dette forsøg vil vi bestemme koncentrationen af ascorbinsyre i grapejuice. Dette vil vi bestemme gennem en titrering. Til at titrere med bruger vi en opløsning af diiod.

Lærers kommentar

Han syntes, det var en udmærket rapport.

Elevens kommentar

Der var meget få rettelser og intet af større betydning

Indhold

Formål
Hypotese
Teori
R og S sætninger
Fremgangsmåde
Materialer
Forsøgsopstilling
Resultater
Resultatbehandling
1) Karakteriser ækvivalenspunktet , og forklar farveskift til blåsort netop i dette punkt
2) Omregn massen af ascorbinsyre i de 10mL ascobinsyreopløsning til stofmængde
3) Bestem den ækvivalente stomængde diiod tilsat fra buretten, og beregn herefter stofmængdekoncentrationen af iodopløsningen
4) Beregn stofmængden af tilsat diiod, I2.
5) Bestem den ækvivalente stofmængde ascorbinsyre i den analyserede juice, og beregn massen af ascorbinsyre.
6) Beregn koncentrationen af ascorbinsyre udtrykt i mg ascorbinsyre i 100mL juice, og sammenlign med varedeklarationen eller levnedsmiddeltabellen.
7) Overvej hvad der sker med indholdet af ascorbinsyre i juicen, hvis kartonen står åben gennem længere tid.
8) Er der andre faktorer der kan påvirke C-vitaminindholdet i juicen?
9) Hvor meget juice (i mL) skal du drikke for at indtage en ascorbinsyremængde, der svarer til den anbefalede daglige dosis.
Fejlkilder og usikkerhed
Konklusion
Kilder

Uddrag

Fremgangsmåde:
Først finder vi frem til iodopløsningens koncentration:
Vi afvejer her 0,5g ascorbinsyre og opløser det i 1L demineraliseret vand. 10 mL overføres herefter til en konisk kolbe og der tilsættes 1mL stivelsesopløsning. Vi sætter kolben på magnetomrøreren under buretten der er fyldt med iodopløsning. Til sidst putter en magnet i den koniske kolbe og noterer væskestanden. Herefter startes titreringen under magnetomrøring. Når væsken skifter til en konstant mørkeblå farve stoppes titreringen og væskestanden aflæses igen.

Vi skal nu titrere grape- juice og saft:
Her overfører vi i begge tilfælde 20mL enten saft eller juice til en konisk kolbe og tilsætter 1mL stivelsesopløsning. Vi sætter kolben på magnetomrøreren under buretten fyldt med iodopløsning og putter en magnet ned i. Vi aflæser væskestanden og begynder så titreringen til ækvivalenspunktet nås. Til sidst aflæses væskestanden igen. Jeg fik at vide at vi i klassen kun udførte forsøget med juice, da vi ikke havde grapesaft. Dvs. at vi kun foretog det foroven beskrevne skridt med grapejuice... Køb adgang for at læse mere

Bestemmelse af Ascorbinsyre i Juice - Rapport i Kemi

[3]
Bedømmelser
 • 07-09-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Godt afsnit om fejlkilder, som jeg selv brugte til min egen rapport om samme emne. Opgaven er ikke på et højt niveau, men kan sagtens bruges!
 • 25-10-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  MEGET MANGELFULD. Nogle få steder indgår faglige besvarelser, men ingen tilhørerende figurer/billeder
 • 07-01-2016
  Givet af Studerende på 6. år
  Har nogle små fejl, men ikke det store