SRP om Berlusconis Italien | Samfundsfag A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 23
  • 9345
  • PDF

SRP om Berlusconis Italien | Samfundsfag A og Historie A

SRP om Silvio Berlusconi og hans Italien, hvor jeg har udarbejdet opgaven i fagene Historie A og Samfundsfag A.
I opgaven foretager jeg en undersøgelse af Silvio Berlusconi, og Italiens politiske system, både før og efter Berlusconi kom til magten. Slutteligt vurderer jeg hvorvidt demokratien har fast fodfæste i Italien, og relaterer dette til tidligere styreformer.

Opgaveformulering

I det følgende vil det politiske system i Italiens udvikling blive undersøgt vha. en vurdering af de årsager der kan være til denne udvikling. Herefter vil opgaven fokusere på at sammenligne det tidligere fascistiske system med det nuværende politiske system med henblik på at diskutere i hvor høj grad det nuværende system er demokratisk. Der vil slutteligt blive konkluderet på udviklingen i det politiske system og årsagerne hertil, samt i hvor høj grad disse lever op til en demokratisk stat.

Lærers kommentar

God undersøgelse af det politiske systems udvikling under Silvio Berlusconi med gode historiske referencer, både som årsagsbeskrivelse til det nuværende politiske system og som sammenligning.
Rodet diskussion men gode pointer. Kaotisk diskussion grund til at det ikke blev mere end 10.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Opgaveformulering 2
Abstract 5
Indledning 5
Italiens politiske System 6
En politisk leder bliver til 6
Valgsystemet 6
Stabilitetsproblemet 8
Bestikkelse, korruption og Rene Hænder 9
Evnen til at kunne håndtere sine modstandere 14
Mediekongens univers 15
Er Italien et demokratisk land? 17
Demokrati 17
Det fascistiske politiske system i Italien 19
Det tidligere og det moderne politiske system i Italien 20
Konklusion 24
Bibliografi 25

Uddrag

"Indledning:
Italien har efter det fascistiske styre i anden verdenskrig, udviklet sig til at være en demokratisk stat. Det har dog været kendetegnende for Italien, ikke bare siden 2. verdenskrig, men i tusinder af år at være styret af en korrupt statsmagt.

Efter 2. verdenskrig er Italien også kendetegnet for et meget kaotisk samfund, dog med enkelte samlingspunkter, som tv-mediet, hovedsageligt styret af Silvio Berlusconi. I slutfirserne hersker der store korruptionsskandaler, som får nationen til at samle sig om fjernsynet for at se de store politikkanoner blive hængt ud. Den store forretningsmand Berlusconi ser nu sine muligheder for at tiltræde i politik. Dette gør han med en flyvende start, hvor han ved første valg bliver premierminister.

Men hvordan kommer udviklingen i et politisk system egentlig til at udspille sig, når det bliver regeret af en mand, hvis største interesser ligger i at tjene penge?

Kunne det tænkes, at man vil kunne se et mønster mellem den udvikling det politiske system har, og hvordan disse ændringer vil påvirker hans position som forretningsmand? Dette vil danne baggrund for en sammenligning af dette system med det tidligere fascistiske politiske system i Italien, hvor det fascistiske historiske perspektiv vil fungere som kritikfaktor overfor det nuværende system, med henblik på en diskussion af hvor demokratisk Italien er i dag.

I det følgende vil det politiske system i Italiens udvikling blive undersøgt vha. en vurdering af de årsager der kan være til denne udvikling. Herefter vil opgaven fokusere på at sammenligne det tidligere fascistiske system med det nuværende politiske system med henblik på at diskutere i hvor høj grad det nuværende system er demokratisk.

Der vil slutteligt blive konkluderet på udviklingen i det politiske system og årsagerne hertil, samt i hvor høj grad disse lever op til en demokratisk stat."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Berlusconis Italien | Samfundsfag A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.