Case: Bellinger

 • HHX 2. år
 • Afsætning A
 • 10
 • 6
 • 1537
 • PDF

Virksomhedsanalyse: Case: Bellinger

Case i afsætning om brillefirmaet Bellinger.

Opgaven er skrevet i 2010.

Indhold:
Opgave 1:
Opgave 1 består i at analysere konkurrencesituationen på brillemarkedet. Jeg vil her komme ind på følgende: brancheanalyse bestående af Porter's 5 forces, Konkurrenceformer, samt en konkurrentidentifikation hvor skydeskivemodellen tages i brug.

Opgave 2:
Opgave 2 går ud på at analyser og vurdere købsadfærden for køb af Bellingers produkter. Ved købsadfærd forståes den proces, som kunden foretager før, under og efter købet af et produkt. Jeg vil inddrage S-O-R modellen, Maslows behovspyramide, købemotiver, Beslutningsprocessen samt hvilke købsroller der indgår i beslutningsprocessen. Også købsadfærdstyper vil kort blive involveret

Opgave 3:
I opgave 3 skal der foretages en analyse af Bellingers interne og eksterne forhold med henblik på at vurdere Bellingers kernekompetence. Til dette vil jeg bruge SWOT modellen.

Opgave 4:
Der skal i opgave 4 identificeres og kort beskrives en selvvalgt problemstilling, som har relevant for Bellinger. Derefter skal problemstillingen analyseres og der skal fremstilles løsningsforslag med udgangspunkt i udvalgte teorier og modeller.

Jeg har valgt problemstillingen: Problemstilling:
Underskud i 2008 på 24 millioner kr. før skat.

Elevens kommentar

Opgave 4 er mangelfuldt besvaret.

Uddrag

Opgave 1:
Opgave 1 består i at analysere konkurrencesituationen på brillemarkedet. Jeg vil her komme ind på følgende: brancheanalyse bestående af Porter's 5 forces, Konkurrenceformer, samt en konkurrentidentifikation hvor skydeskivemodellen tages i brug.
Brancheanalyse:
Porter's five forces
Truslen fra nye udbydere:
Der foreligger en trussel fra nye udbydere der også vil udbyde briller. Dette vil forekomme som en trussel, da de nye udbydere har mulighed for at erobre nogle af Bellinger's kunder, og på den måde kan tage noget af deres markedsandel, som vil resultere i en forringelse af afsætningen af Bellinger's produkter.
Dog finder jeg ikke dette som en stor trussel, da Bellinger er kendt som et atypisk dansk design, der laver unikke produkter med smukke farvekombinationer samt humor.
Truslen fra købere:
Truslen fra køberne findes i den forstand at Bellinger sælger til detailleddet, og er altså på den måde afhængig af de forskellige optikere og deres indkøb af Bellinger briller. Alt afhængig af brillepartiets størrelse, som optikeren indkøber, har optikeren en bedre forhandlingssituation, da Bellinger er afhængig af deres indkøb. Optikeren kan altså på den måde udgøre en trussel for Bellinger, da de kan vælge at presse Bellinger under forhandlingerne... Køb adgang for at læse mere

Case: Bellinger

[25]
Bedømmelser
 • 27-03-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Jeg synes simpelthen dette er en rigtig god opgave! Jeg kan gode lide dit design ligesåvel som indhold. Den er velformuleret og rigtig god til at blive klog på. Jeg havde stor fornøjelse med den!
 • 17-12-2013
  Har ingen anelse om hvordan du kunne få 10 for den her. Dårlig opgave uden forståelse for de enkelte spørgsmål, og forkert brug af de relevante teorier og modeller.
 • 23-09-2019
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God
 • 13-12-2013
  meget god opgave. fin til at komme i gang