Begreber og teorier i sygepleje

 • Universitet el. Videregående 3. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 10
 • 3373
 • PDF

Begreber og teorier i sygepleje

Problemformulering
Hvordan kan det være at sygeplejersken bruger betegnelsen ”den vanskelige patient” ved krævende og kritiske patienter og har det indflydelse på den sygepleje vi udfører.

Studienets kommentar

Sygeplejerskeuddannelsen 2004.

Indhold

1 Indledning.
2 Selve praksisbeskrivelsen Psykiatrisk afd. Å 2
3 Metodevalg.
4 Problemformulering.
5 Teoriafklaring udfra Kari Martinsens ” Øjet og Kaldet.
5.1 Analyse af Teoriafklaringen og praksisbeskrivelsen.
5.2 Diskussion
6 Teoriafklaring udfra Jette Joost Michaelsen ” Kommunikation i den primære sundhedstjeneste.
6.1 Analyse af teoriafklaringen og praksisbeskrivelsen
6.2 Diskussion.
7 Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

1 Indledning.
Jeg har i praksis oplevet at vi som sygeplejersker bruger benævnelsen ” den vanskelige patient” tit og ofte ved patienter der kræver mere af vores tilstedeværelse eller der ser kritiske på den udførte sygepleje. De patienter jeg ellers har oplevet ,blevet kaldt vanskelige patienter var patienter som er kritiske overfor plejens kvalitet, som forventer mange informationer, demente der kan være meget urolige, patienter som ikke vil modtage pleje, svært psykotiske patienter , patienter der kræver megen tilstedeværelse og opmærksomhed og patienter med krævende fysiske handicap der kræver megen pleje.
Problemet er bare at samtidig med at patienten opfattes som vanskelig, kan der fra sygeplejerskens side ligeledes være årsager ,der kan være udslagsgivende. Hun kan være udbrændt eller ikke erkendelse af egne følelser dette kan smitte af på sygeplejen hvor hun så ikke får set på patienten som vedkommende er. Ved at bruge denne etikette mener jeg at sygeplejersken i hendes arbejde risikere at blive mindre professionel , da sygeplejersken ved disse patienter netop går ind med en speciel fordom eller indtryk. I forlængelse med dette kan der være risiko for at sygeplejersken kommer til at udføre en forkert pleje eller helt undvige patienten. Den samme tendens kan også afspejle sig i plejegruppen, hvor der hurtig kan blive enighed hvis en patient er vanskelig. Derved kan plejegruppen således komme til at påvirke hinanden hvorved den enkelte personalemedlem får påført et negativ syn. Der sker en stigmatisering af patienten. Denne stigmatisering er medvirkende at patienten kan føle sig degraderet. ( Alsvåg side 73 )

---

3 Metodevalg.
Praksisbeskrivelsen belyser hvordan forholdet mellem patient og sygeplejerske bliver kompliceret ved at sygeplejersken og andre personalemedlemmer betragter patienten vanskelig. Jeg mener dette medfører et mindre professionelt sygepleje, da sygeplejersken på denne måde kigger på patienten med forudindfattet øjne.

Jeg vil forsøge at belyse problemstillingen ved at tage udgangspunkt i Kari Martinsens beskrivelse af Øjet og Kaldet. Efterfølgende vil der komme en analyse hvor praksisbeskrivelsen bliver inddraget med efterfølgende diskussion. Jeg har endvidere valgt at anvende Jette Joost Michaelsens ph.d. afhandling ”kommunikation i den primære sundhedstjeneste”. En kvalitativ undersøgelse af relation og interaktion mellem hjemmesygeplejersken og den ”vanskelig patient. Ligeledes med analyse og efterfølgende diskussion. Jeg afslutter opgaven med en konklusion... Køb adgang for at læse mere

Begreber og teorier i sygepleje

[4]
Bedømmelser
 • 24-01-2010
  Syntes bestemt ikke at Overskriften er dækkende for opgavens rigtige emne. Ledte efter noget andet og fik en middelmådig opgave om et emne jeg ikke skal bruge.
 • 04-11-2011
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  its alright...:D:D:D
 • 13-06-2008
  ok opgave...........
 • 12-04-2006
  ok opgave