Kina og Danmark - Befolkningsudvikling

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • Ingen givet
  • 6
  • 1810
  • PDF

Rapport: Kina og Danmark - Befolkningsudvikling

Dette er en rapport, der undersøger Kinas og Danmarks befolkningsudvikling. Jeg har vedlagt befolkningspyramiderne som bilag.

Indhold

Kinas befolkningsudvikling
Danmarks befolkningsudvikling
Bilag

Uddrag

Befolkningspyramiden for den kinesiske befolkning i år 2000 beskriver overgangsstadet mellem den progressive og den regressive pyramide. Kina er et lavindkomstland og må, til trods for den kraftige udvikling af industriproduktionen i 1980’erne og 1990’erne, vel nærmest karakteriseres som værende et u-land. Således er pyramidens øverste del, det vil sige fra 30 år og opefter, domineret af, hvad der engang har været en ung befolkning. Den enkelte befolkningspyramide tegner som bekendt kun et øjebliksbillede, og derfor har jeg vedlagt en række supplerende materialer.

Af diagrammet øverst bilag 1 ser vi, hvordan fødselsraten var høj, da de ældre generationer blev født. Forklaringer ligger i, at Kina fra oprettelsen af den Kinesiske Folkerepublik i 1949 og frem til 1972 førte en, om end ikke altid ekspansiv, så i hvert fald stationær politik. Den kommunistiske leder, Mao Zedong, anså dengang befolkningsvæksten for en kilde til rigdom, og han ignorerede eller argumenterede imod kritikere... Køb adgang for at læse mere

Kina og Danmark - Befolkningsudvikling

[1]
Bedømmelser
  • 13-12-2005
    den er fin