NF | Emneopgave om befolkningssammensætningen i Danmark

NF | Emneopgave om befolkningssammensætningen i Danmark

Denne emneopgave er skrevet i Geografi C i den naturvidenskabelige Faggruppe. Opgaven handler om befolkningssammensætningen i Danmark og stiller en prognose.

Indhold

A: Indledning
B: Migrationen frem til i dag
1. Befolkningsvækst i Danmark
2. Ind- og udvandring
C: Prognose
1. Befolkningsvækst i Danmark
2. Ind- og udvandring
3. Etnisk struktur
D: Diskussion af prognosens validitet
1. Mulige ændringer
2. Prognose i forhold til ændringer
E: Konklusion
F: Litteraturliste
D: Bilag
1. Bilag 1

Uddrag

Jeg vil gerne afdække spørgsmålet om Danmarks udvikling i forhold til migrationen. Baseret på udviklingen frem til i dag vil jeg stille en prognose for hvordan befolkningssammensætningen i Danmark vil udvikle sig i forhold til ind- og udvandring og den naturlige befolkningsvækst.

Jeg valgte denne opgave da jeg synes det kunne være interessant at undersøge om hvordan befolkningssammensætningen vil udvikle sig gennem de kommende år. Kunne jeg vise at der på et tidspunkt ville være flere af ikke Vestlig oprindelse end af Vestlige oprindelse i Danmark.
For at undersøge dette har jeg brugt Statistikbanken.dk fra Danmarks Statistik. Jeg var også nødt til at definere begreberne, Efterkommer og Indvandrere og har valgt at bruge definitionen fra Nyidanmark.dk

Ud fra tallene fra Danmarks Statistik omkring befolkningstal fra 1998 til 2006 fremgår det af nedenstående kurve at befolkningstallet er jævnt stigende med ca. 15.000-20.000 personer om året... Køb adgang for at læse mere

NF | Emneopgave om befolkningssammensætningen i Danmark

[2]
Bedømmelser
  • 01-03-2012
    Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
    Den er fin, men ikke noget jeg vil bruge til de helt store opgaver.
  • 24-12-2012
    god opgave anbefales