BeautyShoppen | VØ B | Eksamen december 2010

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: BeautyShoppen | VØ B | Eksamen december 2010

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til VØ B fra d. 15 december 2010 (gl-hhx103-VØK/B-15122010). Der er tale om den gamle eksamensform, som kun omhandler én virksomhed.

Indeholder besvarelse i pdf-fil og bilag i Excel-fil

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Strategi - BeautyShoppen
Opgave 2 - Kalkulation - BeautyShoppen
Opgave 3 - Budgettering - BeautyShoppen
Opgave 4 - Regnskabsafslutning - BeautyShoppen
Opgave 5 - Logistik - BeautyShoppen

Indhold

1.1 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi der anvendes i BeautyShoppen.

1.2 (5 %)
Diskuter, om det vil være en god ide at sætte salgspriserne ned for at kunne konkurrere med Matas.

1.3 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi BeautyShoppen anvender, hvis de vælger at udvide med produkter til mænd.

2.1 (5 %)
Beregn kostprisen for 1 stk. Willis.

De nødvendige informationer til beregningen fremgår af bilag 1.

2.2 (5 %)
Beregn salgsprisen eksklusive moms samt bruttofortjenesten for 1 stk. Willis.

2.3 (5 %)
Beregn, hvor mange stk. Willis, der skal sælges, for at omkostningerne til oversættelse, trykning samt omdeling af brochuren er tjent hjem.

3.1 (5 %)
Opstil resultatbudgettet for 2011.

Forudsætningerne for budgettet fremgår af bilag 2, hvor der også er en skabelon, som kan anvendes til udarbejdelsen af resultatbudgettet.

3.2 (5 %)
Vurder, om bruttofortjenesten i resultatbudgettet lever op til målsætningen om at udgøre 60 % af nettoomsætningen.

3.3 (5 %)
Beregn, hvor stor omsætningen i resultatbudgettet skal være, for at resultat før renter bliver kr. 0, når det forudsættes, at bruttoavanceprocenten er den samme som i resultatbudgettet. Se spørgsmål 3.1.

3.4 (5 %)
Forklar, hvorfor omsætningen i resultatbudgettet i 2011 ikke er det samme beløb, som virksomheden modtager i indbetalinger fra kunderne i 2011.

4.1 (15 %)
Færdiggør afslutningsskemaet for perioden 1.1. - 30.9. 2010, idet de interne bilag registreres.

Saldobalancen fremgår af bilag 3.

4.2 (5 %)
Udarbejd en afskrivningsplan efter saldometoden over 4 år for den nye varebil.

I bilag 4 findes en skabelon, som eventuelt kan anvendes.

4.3 (5 %)
Vurder, om den valgte afskrivningsprocent på 25 % om året er velvalgt, når varebilen efter 4 år kan sælges for kr. 40.000. Se spørgsmål 4.2.

4.4 (5 %)
Forklar, hvorledes det vil påvirke årets resultat og egenkapitalen, hvis varelageret værdiansættes lavere på hudplejeserien Posh.

5.1 (5 %)
Bestem den optimale indkøbsstørrelse for Haircare.

I bilag 5 findes en model til bestemmelse af den optimale indkøbsstørrelse. Modellen kan eventuelt anvendes.

5.2 (5 %)
Beregn de samlede årlige ordre- og lageromkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 5.1.

5.3 (5 %)
Diskuter, hvilke konsekvenser det kan få for den logistiske effektivitet, hvis BeautyShoppen nedbringer varelagerets størrelse.

5.4 (5 %)
Redegør for nogle måder, BeautyShoppen kan anvende til at nedbringe varelagerets størrelse, samtidig med at virksomheden stadig bevarer en høj lagerservicegrad.

Uddrag

1.1 Vurder, hvilken konkurrencestrategi der anvendes i BeautyShoppen

Af opgavebeskrivelsen fremkommer det meget tydeligt, ud fra Jeanette Hasselagers udtalelse, at de sælger kvalitetsprodukter til miljøbevidste kvinder. Virksomheden sælger således et unikt produkt (kvalitetsprodukter) til et specifikt markedssegment (miljøbevidste kvinder).

Gennem brugen af Porters generiske strategier betyder dette således, at Beautyshoppen anvender konkurencestrategien ”fokuseret differentiering”.

1.2 Diskuter, om det vil være en god idé at sætte salgspriserne ned for at kunne konkurrere med Matas

Matas anvender en hel anden konkurrencestrategi end Beautyshoppen. Ifølge Porter skal en virksomhed finde sin generiske strategi og derefter følge den 100%. Bare fordi Matas kommer til byen, så behøver Beautyshoppen ikke at ændre sin konkurrencestrategi.... Køb adgang for at læse mere

BeautyShoppen | VØ B | Eksamen december 2010

[29]
Bedømmelser
 • 12-12-2011
  Rigtig fin opgave, virkelig god til inspiration, hvis man har brug for det! - Det hjalp mig!
 • 12-12-2011
  Rigtig fin opgave, virkelig god til inspiration, hvis man har brug for det! - Det hjalp mig!
 • 25-09-2014
  super god opgave som inspiration
 • 13-05-2014
  flooooooooooooooooooooooooooooooot