Batteri - Rapport om Hvilespænding

  • STX 1.g
  • Fysik B
  • 12
  • 8
  • 2225
  • PDF

Batteri - Rapport om Hvilespænding

Formål:
Formålet med dette forsøg er at måle, bestemme og beregne nogle karakteristiske størrelser såsom hvilespænding, som knytter sig til alle typer af batterier.

Jeg vil bestemme følgende størrelser for et batteri:
Hvilespændingen: U0
Den indre resistans: Ri (Kortslutningsstrømmen)
Den maksimale strømstyrke: Imax (Maksimale effekt i det ydre kredsløb)
Den maksimale ydre effekt: Pmax
Batteriets energiindhold: E

Studienets kommentar

Fin rapport. Det er vigtigt, at man skelner mellem usikkerheder og fejlkiler. Fejlkilder vil påvirke dit resultat i en bestemt retning og kan skyldes fejl i udførelsen eller forkerte antagelser (fx at man er i et lukket system). Usikkerheder kan være måleusikkerheder.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Udførelse
Forsøgsopstilling
Resultater
Resultatbehandling
Usikkerheder og fejlkilder
Diskussion
Konklusion

Uddrag

1. Et kredsløb, som vist under forsøgsopstilling, sammensættes, hvorefter læreren godkender opstillingen. Det er vigtigt at amperemeteret sidder inde i kredsløbet, da det måler strømmen altså ladningen der passerer et tværsnit af lederen pr. tid. Voltmeteret derimod sidder henover kredsløbet, da det måler spændingen.

2. Herefter måles sammenhørende værdier af Upol og I når den ydre modstand Ry vari¬eres.
Vi valgte 11 forskellige værdier for Ry: 1000, 500, 100, 10, 5 og 2 , 1, 0,5, 0,2, 0,1 og 0,05Ω.
Ved 0,05Ω brugte vi to modstande, som det sidste billede viser. Dette gjorde vi for at komme ned på en modstand på 0,05 Ω. Vi satte begge modstande på 0,1 Ω og satte dem derefter i parallelforbindelse.

3. De målte værdier noteres i skemaet under resultater og tastes herefter ind i et regneark... Køb adgang for at læse mere

Batteri - Rapport om Hvilespænding

[1]
Bedømmelser
  • 16-09-2010
    safd dad adf asfd afd afd af d