Indre Modstand for et Batteri

 • HTX 2. år
 • Fysik B
 • Ingen givet
 • 8
 • 1428
 • PDF

Rapport: Indre Modstand for et Batteri

Rapport om et batteris indre modstand.

Øvelsens formål er, at eftervise, at et batteri er en ikke-ideel spændingskilde, samt finde batteriets indre modstand.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Fremgangsmåde
Måldata
Resultatbehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Uddrag fra teori om et batteris indre modstand:
Når en spændingskilde selv forbruger energi, kaldes det får en ikke-ideel spændingskilde. Spændingen mellem polerne kaldes for polspænding og betegnes Up.
For rigtige spændingskilder gælder det, at polspændingen falder når strømstyrken stiger. Dette skyldes at energitabet i spændingskilden stiger, når strømstyrken stiger.

Batteriets polspænding, Up måles af voltmetret, og strømstyrken I måles af amperemetret. R er en variabel resistor, der bruges til at regulere strømstyrken. Kontakten K er anbragt i kredsløbet for at batteriet ikke bliver afladt, der tændes kun for batteriet når der skal aflæses.
Der måles sammenhørende værdier af Up og I. Resultaterne afbildes i et (I,Up) koordinatsystem.

Fremgangsmåde for et batteris indre modstand:
Forsøget opstilles. Den variable modstand sættes til at starte med på 100  og varieres efterhånden ned til 1,2 . Der måles på amperemetret og på voltmetret og målingerne nedskrives... Køb adgang for at læse mere

Indre Modstand for et Batteri

[3]
Bedømmelser
 • 21-11-2009
  God .
 • 02-09-2010
  Ganske fin opgave ...
 • 14-12-2003
  meget godt..