SRP om enevælde og barok i Musik A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Musik A)
  • 11
  • 23
  • 6830
  • PDF

SRP om enevælde og barok i Musik A og Historie A

Studieretningsprojekt (SRP) som beskriver sammenhængen mellem Barok malerkunst og arkitektur, Händels musik og samtiden, samt enevældet - Opgaven er skrevet med fagkombinationen Musik A og Historie A.

Du kan læse mere om enevælden i vores kompendium om oplysningstiden.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Opgaveformulering 1

2. Forside 2

3. Abstract 3

4. Indholdsfortegnelse 4

5. Indledning 5

6. Problemformulering 5

7. Disposition 5

8. Et nyt Europa 6

8.1. Religionskrige og statsdannelse 6

8.2. Enevælden 6

8.2.1. Ludvig XIV 7

9. Kunst 8

9.1. Billedkunst 8

9.1.1. “The family of Louise XIV” af Jean Nocret, 1658-1661 9

9.1.2. “The milkmaid” af Jan Vermeer van Delft, 1670 9

9.2. Arkitektur 9

9.2.1. Vaux le Vicomte, Frankrig 10

9.3. Opsamling 10

10. Musik 10

10.1. Affektlæren 11

10.2. Retorikken 11

10.3. G. F. Händel 12

10.4. Analyse af Coronation Anthem Nr. 1: ”Zadok the Priest” 12

10.5. Opsamling 17

11. Diskussion 18

12. Konklusion 19

13. Litteraturliste 20

Uddrag

"Man ved ikke sikkert, hvor udtrykket barok kommer fra, men der er måske en forbindelse til det portugisiske ord, barocco, som betyder en stor uregelmæssig perle.

I middelalderens logik havde man et lignende ord, baroco, som blev anvendt om en snørklet og urealistisk tankegang.

Når mange i dag tænker barok, ser man noget pompøst og svulstig kunst for sig. Denne kunst blev bestilt af den europæiske elite i lande som England, Italien og ikke mindst Frankrig. "
...
7. Disposition
Ved først at forklare om 1600-1700-tallets Europa gives indblik i, hvordan samfunds- og menneskesynet var hos folk, og hvordan den enevældige magt kunne vokse sig så stor som den gjorde.
Jeg har valgt to malerier fra denne periode, som illustrerer, at hver af malerne har haft en specifik hensigt med deres kunst. Ud fra disse to malerier ses på hvordan budskabet er formidlet, og hvilke faktorer der har gjort, at budskabet skulle være netop dette.
En anden måde at analysere samtidens forestillinger på, er ved at kigge på samtidens arkitektur. Jeg har her valgt et barokt slot fra Frankrig, der har netop det ordentlige og symmetriske haveanlæg, som er kendetegnet ved barokkens stil.
Endelig ses på barokkens indflydelse i samtidens musik udvalgt ved stykket Händels Coronation Anthem Nr. 1.
Ved at redegøre for denne iscenesættelse indenfor billedkunst, arkitektur og musik, ses i opgaven på, i hvor høj grad barokmusikken, med henblik på Händels Coronation Anthem Nr. 1, afspejler den kulturelle og politiske elites grundlæggende kulturelle og bevidsthedsmæssige forestillinger i 1600-1700-tallet... Køb adgang for at læse mere

SRP om enevælde og barok i Musik A og Historie A

[1]
Bedømmelser
  • 12-09-2016
    rigtig fin opgave som er brugbar