SRO om Barack Obama og amerikansk politik | Samfundsfag A og Engelsk A

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 16
  • 5965
  • PDF

SRO om Barack Obama og amerikansk politik | Samfundsfag A og Engelsk A

Studieretningsopgave (SRO) om Barack Obama og hans politik og retorik. Opgaven har specielt fokus på spørgsmålet om race i amerikanske præsidentpolitik. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og engelsk A.

Problemformuleringen lød:
1) Gør rede for præsident Barack Obamas etniske og sociale baggrund, samt for eksempler på omtaler af disse baggrunde i medier i USA.
2) Analyser en tale fra Obamas kampagne op til præsidentvalget 2008, og undersøg politikeres og mediers vurderinger af talen og Obamas politiske mål.
3) Diskuter om Obama selv – og hans modstandere – med succes har inddraget etnisk og socialt tilhørsforhold i – og mellem – de politiske kampagner 2008 og ved midtvejsvalget i 2010. Eller om andre forhold har været mere afgørende for, om præsident Obama har kunnet realisere sine politiske mål.

Indhold

Abstract
Indledning
Redegørelse
Forældrernes baggrund
Ægteskabet
Indonesien
Mediernes dækning af baggrund
Analyse
Vurdering af talen
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Den 20. januar 2009 blev Barack Obama indsat som Amerikas 44. præsident. Men aldrig nogensinde er en mere epokegørende mand blevet valgt til at styre verdens mægtigste land. Selvom han er nummer 44 i rækken der har siddet på den mest magtfulde post i verden, er han den 1 sorte præsident. Han var den amerikanske drøm, det store håb, og en mand der kunne binde racerne sammen i form af hans egne blandede rødder. Hans kampagne var bygget på håb og forandring, noget amerikanerne havde stærkt brug for. De havde brug for en lederskikkelse, en der kunne vise dem på rette vej. Og Barack Obama skulle være den mand. Derefter har de sidste 3 år som præsident være en rutchetur af op og nedture. Populariteten er faldet, og de tårnhøje forventninger har været svære at leve op til. Hans politiske historie er spændende i sig selv, men hans egen baggrund er en overraskende fortælling, hvor det afrikanske blod der flyder i hans åre, har påvirket hele hans liv og identitet. Hvor livet som mulat både har været en kamp og en overvindelse. Jeg vil derfor, for at binde politik, race og medier sammen, redegøre for hans interessante baggrund. Derudover vil jeg diskutere hvordan/om han har brugt sin etnicitet positivt i sin vej mod toppen, og om hans modstandere har brugt de samme kneb. Et bindeled mellem netop politik og race, er en tale som Barack Obama holdt den 18. marts 2008, om hvordan amerikanerne kan samles på tværs af racerne og hvordan han selv netop har opnået denne form for samhørighed mellem sine afrikanske og amerikanske rødder. Denne tale er meget relevant i forhold til mit emne, og det er derfor min primære tekst jeg sætter op til analyse... Køb adgang for at læse mere

SRO om Barack Obama og amerikansk politik | Samfundsfag A og Engelsk A

[1]
Bedømmelser
  • 09-11-2012
    Havde selv om obama i SRO! og kunne godt bruge den som inspiration.