Bang & Olufsen | VØ A | Vejledende opgave 1

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Bang & Olufsen | VØ A | Vejledende opgave 1

Studienets vejledende besvarelse af den vejledende eksamensopgave til VØ A fra foråret (marts) 2011.

Indeholder besvarelse i pdf-fil og bilag i Excel-fil.

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Bang & Olufsen
Opgave 2 - Årsrapporten - Restaurant Fjorden
Opgave 3 - Knap kapacitet - Riis Havelåger A/S
Opgave 4 - Investering - Orange

Indhold

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i videoklippet for de interne forhold, der har betydning for B&O's indtjening.

1.2 (5 %)
Forklar med udgangspunkt i PESTEL-modellen, hvilke forhold i B&O's omverden der har væsentlig betydning for selskabets indtjening.

1.3 (20 %)
Udarbejd med udgangspunkt i nøgletallene, videoklippet og artiklerne en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for Bang & Olufsen A/S for årene 2007/08 til 2009/10.

1.4 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi B&O anvender, når selskabet udvikler lydsystemer til BMW.

1.5 (5 %)
Vurder med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål Bang & Olufsen A/S' fremtidsudsigter.

2.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2010 uden noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 2. I bilag 3 er der en skabelon til resultatopgørelsen.

2.2 (5 %)
Forklar, hvorfor den forudbetalte husleje på tkr. 20 skal indgå i regnskabsposten periodeafgrænsningsposter.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorledes det vil påvirke årets resultat og egenkapitalen, hvis Flex-Møbler A/S må forvente at tabe et større beløb på Restaurant Fjorden.

3.1 (10 %)
Bestem det antal Andy og det antal Frank, der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag, hvis der kun er 300 arbejdstimer og 800 kg stål til rådighed.

3.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag, som Riis Havelåger A/S opnår ved den optimale kombination af Andy og Frank. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %)
Vurder, hvor meget Riis Havelåger A/S maksimalt kan betale i fragttillæg ved køb af yderligere 100 kg stål hos underleverandøren.

4.1 (5 %)
Forklar, hvilken investeringsårsag der er tale om, når Orange ønsker at udvide med nye lokaler.

4.2 (10 %)
Beregn og vurder, om det er lønsomt at investere i nye lokaler.
I bilag 4 er der en skabelon til kalkulationen.

4.3 (5 %)
Beregn, hvor stort det årlige dækningsbidrag mindst skal være, for at investeringen er lønsom.

Uddrag

1.1 Redegør med udgangspunkt i videoklippet for de interne forhold, der har betydning for B&O's indtjening

I videoen oplyses det, at B&O har oplevet en fremgang i omsætningen på 17% i 3. kvartal 2009/2010 og at virksomheden for første gang siden finanskrisen har overskud. Aktieanalytiker fra Jyske Bank, Rune Møller, kommer i videoen ind på adskillige forklaringer på den positive udvikling.

B&O er først og fremmest blevet bedre og ikke mindst hurtigere til at udvikle nye produkter. Før tog det op mod to år at udvikle et nyt produkt, men virksomheden har været i stand til at skære denne tid ned til det halve. B&O's nye produkter er en stor del af forklaringen på omsætningsfremgangen. I perioden lancerede B&O et nyt TV som er blevet meget populært i Danmark og som derfor har solgt godt.

B&O har valgt at stoppe med at udvikle og producere mobiltelefoner og fokuserer dermed mere på kerneprodukterne (fjernsyn, radio, højtalere).

Effektivisering af B1-butikkerne har også haft en positiv effekt på omsætningen. Man har valgt at lukke de butikker, der stod svagest og fokusere mere på de resterende butikker... Køb adgang for at læse mere

Bang & Olufsen | VØ A | Vejledende opgave 1

[29]
Bedømmelser
 • 09-05-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Opgaven er god. Den kommer rundt om det hele og er let at forstå.
 • 09-05-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Opgaven er god. Den kommer rundt om det hele og er let at forstå.
 • 25-11-2014
  Virkelig god opgave! God inspiration :)
 • 21-09-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave, som er rigtig brugbar til inspiration.