SOP om Bang & Olufsen (B&O) i VØ B og Afsætning A

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning B, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 12
 • 48
 • 10964
 • PDF

SOP om Bang & Olufsen (B&O) i VØ B og Afsætning A

SOP skrevet i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B om virksomheden Bang & Olufsen, hovedsageligt inde for området økonomiske strategier. Opgaven kommer ind på den aktuelle situation og økonomi, finanskrisens konsekvenser, konkurrenceforholdene m.m. Derudover kigger opgaven også på B&O's produkt BeoVision 10.

Herudover bliver der brugt diverse analyser, modeller og metoder, som bl.a.:
- Boston model
- PEST analyse
- SWOT-analyse
- Økonomiske nøgletal (rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasningsevne, børsrelaterede nøgletal)
- Konkurrencestrategi
- Positionering
- Brancheanalyse
- Porters 5 Forces
- Konkurrentanalyse
- Omverdensmodel
- Maslows behovspyramide
- Skydeskivemodel

Opgaveformulering

Giv en kort beskrivelse af Bang & Olufsen samt et udvalgt B&O-produkt.

Med udgangspunkt i relevant teori bedes ud analysere virksomhedens aktuelle situation og økonomi. Diskuter herunder finanskrisens konsekvenser for virksomheden.

Med udgangspunkt i det valgte produkt bedes ud analysere konkurrenceforholdene på markedet. Giv endvidere en generel vurdering af B&O’s fremtidsudsigter som virksomhed i den nuværende konkurrence.

Med udgangspunkt i det valgte produkt bedes ud udarbejde forslag til en eller flere fremtidige strategier for B&O.

Opgaven er skrevet i 2010.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Titelblad 2
Abstract 3
Indholdsfortegnelse 4
Indledning 6
Bang & Olufsen A/S 7
Den aktuelle situation 8
Bostonmodel 8
PEST-analyse 9
SWOT-analyse 10
Den økonomiske situation 11
Rentabiliteten 12
Indtjeningsevnen 13
Kapitaltilpasningsevnen 13
Børsrelaterede nøgletal 15
Finanskrisens konsekvenser 16
Konkurrenceforhold og fremtidsudsigter 17
Konkurrencestrategi og positionering 18
Brancheanalyse – Porters 5 forces 18
Konkurrentanalyse 20
Fremtidsudsigter i den nuværende konkurrence 21
Fremtidige strategier 22
Konklusion 25
Kildefortegnelse 26
Bilag 1 – Omsætning for B&O og Loewe fordelt på produkter 28
Bilag 2 – Omverdensmodellen 29
Bilag 3 – Maslows behovspyramide 30
Bilag 4 – Graf over udviklingen i privatforbruget 31
Bilag 5 – Graf over resultat før skat 32
Bilag 6 – Nøgletal: Rentabiliteten og Indtjeningsevnen 33
Bilag 7 – Nøgletal: Kapitaltilpasningsevnen og Børsrelaterede nøgletal 34
Bilag 8 – Virksomhedens nøgletal for 05/06 – 09/10 35
Bilag 9 – Resultatopgørelse for 05/06 – 09/10 36
Bilag 10 – Aktiver for 05/06 – 09/10 37
Bilag 11 – Passiver for 05/06 – 09/10 39
Bilag 12 – Grafer over den seneste udvikling i B&O-kursen 41
Bilag 13 – Udviklingen i antal af B&O butikker 42
Bilag 14 – Udviklingen i omsætningen og øvrige resultater 43
Bilag 15 – Porters konkurrencestrategier 44
Bilag 16 – Brancheanalysen ”Porters 5 forces” 45
Bilag 17 - Skydeskivemodellen 46
Bilag 18 – Sammenligning mellem B&O og deres konkurrenter (tabel) 47
Bilag 19 – Sammenligning mellem B&O og deres konkurrenter (graf) 48

Uddrag

"Indledning:

Danske virksomheder har altid været kendt for deres innovative kompetencer og produkter af højeste kvalitet.

Eksempler på disse virksomheder kunne være Mærsk, Novo Nordisk, Vestas, Ecco, Lego og B&O. Disse er mere eller mindre kendt i hele verden, og de er alle med til at påvirke omverdenens syn på Danmark. Virksomhederne har ved hjælp af deres særlige kompetencer fået succes på nationalt samt internationalt plan. Blandt de nævnte virksomheder klarer de fleste sig stadigvæk udmærket i nuværende situation, men for B&O er situationen en anden.

På grund af finanskrisen og konkurrencen fra billigere produkter har virksomheden haft det svært de seneste år. Hvad siger det om den aktuelle situation i B&O i dag? Hvilke konsekvenser har finanskrisen haft for virksomheden, og kan B&O i fremtiden klare sig i den nuværende konkurrence? Kunne de eventuelt overveje at ændre nogle af deres parametre i deres fremtidige strategi? Disse spørgsmål vil opgaven give svar på.

For at give et indblik i B&O vil opgaven først gennemgå en kort beskrivelse af virksomheden og produktet BeoVision 10. Beskrivelsen vil danne grundlag for analysen af den aktuelle situation, som vil bestå af strategiske og økonomiske analyser.

De strategiske analyser vil først bestå af Bostonmodellen, som giver et overblik over produkternes situation. Derefter vil virksomhedens eksterne forhold belyses ved hjælp af en PEST-analyse, og til at analysere virksomhedens stærke og svage sider, samt muligheder og trusler, vil der blive udarbejdet en SWOT-analyse.

Med hensyn til virksomhedens økonomi vil virksomhedens rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning og børsnoterede nøgletal blive analyseret. Virksomhedens konsekvenser af finanskrisen vil blive diskuteret på baggrund af holdninger fra forskellige artikler, og konsekvenserne vil blive målt ud fra en række tal fra den økonomiske analyse.

Virksomhedens konkurrencestrategi og positionering vil blive kort afklaret, og det vil fortælle noget om, hvor B&O står i forhold til deres konkurrenter. Med udgangspunkt i BeoVision 10 vil konkurrenceforholdene blive belyst ud fra brancheanalysen Porters 5 Forces og ud fra en konkurrentanalyse af den tyske virksomhed Loewe, som anses for måske at være B&O's største konkurrent.

På baggrund af de forskellige konkurrenceanalyser, vil virksomhedens fremtidsudsigter i den nuværende konkurrence blive vurderet. Til slut vil der blive udarbejdet forslag til eventuelle fremtidige strategier for B&O med udgangspunkt i BeoVision 10."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Bang & Olufsen (B&O) i VØ B og Afsætning A

[18]
Bedømmelser
 • 14-11-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Rigtig god opgave om Bang&Olufsen, som kommer rundt om rigtige mange punkter. Kan klart anbefales!
 • 20-04-2014
  nicee.........................................................................................
 • 25-02-2016
  Kilderne er meget gode og fik en rigtigt god inspiration.
 • 19-01-2015
  Super opgave, rigtig rigtig god