SOP om Bang & Olufsen i Virksomhedsøkonomi og Afsætning

SOP om Bang & Olufsen i Virksomhedsøkonomi og Afsætning

SOP om Bang & Olufsen (B&O), bl.a. giver en grundig virksomhedskarakteristik og analyse af virksomheden, og herudover vurderer jeg den mulige fremtidige vækst for koncernen på baggrund af virksomhedsanalysens resultater - Opgaven er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.

Opgaven er skrevet i 2011.

Opgaveformulering

Med udgangspunkt i virksomheden B&O bedes du:
Redegøre for virksomhedens udvikling de seneste 5 år. Udarbejde en virksomhedsanalyse med fokus på økonomi herunder nøgletal samt strategi. Desuden vurderes muligheden for fremtidig vækst.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 3
Indledning og afgrænsning 4
Om virksomheden Bang og Olufsen 6
Regnskabs Analyse 11
Delkonklusion (økonomi) 15
Strategisk analyse 16
SWOT 16
Porters five forces 18
Vækst-/generiske strategier 20
Delkonklusion: Strategi 21
Vurdering af B&Os fremtidige vækst muligheder 22
Konklusion 24
Litteraturliste 26
Bilag 1 30
Bilag 2 31
Bilag 3 32
Bilag 4 33

Uddrag

"Indledning og afgrænsning:
Jeg har i henhold til problemformuleringen, fået til opgave at: Redegøre for virksomhedens udvikling de seneste 5 år, udarbejde en virksomheds analyse, samt vurdere muligheden for fremtidig vækst omkring virksomheden Bang & Olufsen.

Jeg vil slå fast, at jeg som normal person ikke har adgang til alle Bang & Olufsens interne oplysninger. Det betyder også, at den eksterne del omkring beskrivelsen af virksomheden er mere omfangsrig med hensyn til kilder, end beskrivelsen af den interne del af B&O.

Med hensyn til den metode og teori jeg har brugt til at løse de forskellige opgaver, så vil jeg komme ind på dette i selve opgaven.

Jeg har valgt at kigge på virksomhedens udvikling de seneste 5 år, under ”Regnskabs analyse”. Under samme punkt har jeg valgt at ind drage analyse af diverse nøgletal og Bang & Olufsens økonomi. Jeg har lige så valgt de seneste 5 år i regnskabsanalysen som værende:
2009/10, 2008/09, 2007/08, 2006/07, 2005/06
Min virksomhedsanalyse vil primært blive besvaret under ”Strategiskanalyse”, men fremgå også enkelte andre steder i opgaven. Jeg har forstået dette som at jeg skal kigge ved hjælp af afsætningsteori, på forskellige modeller som bruges til at analysere en virksomhed.

Vurdering af mulighederne for B&Os fremtidige vækst kommer til sidste i opgaven under ”Vurdering af vækst”. Dette har jeg opfattet som en diskuterende opgave og derfor vil jeg her diskutere hvad B&O har af muligheder for at igen at få vækst.

Med hensyn til den metode og teori jeg har brugt til at løse de forskellige opgaver, så vil jeg komme ind på dette i selve opgaven.

Afgrænsning: Jeg har grundet opgavens omfang, bevidst undladt at bruge nogle forskellige begreber/modeller, da det ville være for omfangsrigt i forhold til en opgave på 15-20 sider. Jeg kommer ind på under vejs i opgaven, hvor jeg har afgrænset. Eksempelvis har jeg på grund af afgræsningen en meget overordnet model af den uafhængige omverden (PEST) med, hvor man i stedet kunne have brugt den udvidede PESTEL som kommer mere specifikt ind på områderne, lovgivning og miljø.

I henhold til værdikædeanalysen har jeg ligeledes valgt kun at fokusere på, hvad jeg mener, er det mest væsentlige i forhold til virksomheden som opgaven bygger på og derfor ikke gennemgået alle support og primære aktiviteter.

Bang & Olufsen består af flere forskellige forretningsområder og jeg har valgt at kigge på deres Video/Audio område hvor de sælger både B2C/B2B gennem deres egne butikker, men også via andre mellemhandlere på B2B markedet (Bang & Olufsen Årsrapport, 2009/2010, s. 11) hvor man benytter sig af selektiv distribution.

Jeg har valgt grundet opgavens omfang, at fokusere alene på Loewe som værende B&Os største direkte konkurrent eftersom rigtig mange artikler sammenligner disse to virksomheder (Loewe-tal udstiller svag B&O, 2009)."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Bang & Olufsen i Virksomhedsøkonomi og Afsætning

[6]
Bedømmelser
 • 29-11-2011
  rigig godt opgave, kan varmt anbefales til inspiration til alle.
 • 13-10-2011
  Meget hjælpsom! - kunne bruge næsten alt i den.
 • 28-01-2015
  Kan bruges mange tak
 • 14-10-2014
  Rigtig godt inspirationskilde