SOP om Bang og Olufsen i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om Bang og Olufsen i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om Bang og Olufsen i fagene Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A. I opgaven gives der bl.a. en strategisk analyse af firmaet Bang og Olufsen A/S, med særskilt fokus på virksomhedens økonomi og andre faktorer, samt en regnskabsanalyse.

Herefter vurderes en række muligheder til udvidelse af Bang og Olufsens markedsposition.

Opgave fra 2010.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

English abstract 3
Indledning: 4
Beskrivelse af Bang & Olufsen A/S 4
Regnskabsanalyse 5
Rentabilitetsanalyse 5
Konklusion: 7
Indtjeningsevne 7
Konklusion: 8
Kapitaltilpasningsevnen 8
Konklusion: 8
Den konkurrencemæssige position 9
Ide (mission) 9
Nuværende målgruppe 9
Definitionen af slutbruger Alder: 10
Uddannelse: 10
Beskæftigelsen 10
Husstandsindkomsten: 10
Mening om B&O produkt og prissatsen: 11
Konklusionen af målgruppe: 11
Udvikling i produktportefølje: 11
Distribution: 12
Delkonklusion: 12
Valg af fremtidig målgruppe 13
Valg af markedsføringsstrategi: 14
Udarbejdelse af ny segment – Mulighed 1: 14
Produkt: 14
Prisen: 15
Promotion 15
Distribution: 15
Succesrig positionering 16
Klarhed: 16
Konsistens: 16
Konkurrencefordele: 16
Troværdighed: 16
Delkonklusion for mulighed 1 17
Miljøvenlig produktion - Mulighed 2 17
Ændringer i livsstil 18
Ændring i værdikæde 18
Indgående logistik: 18
Produktion: 19
Forbedret markedsføring 19
On-line markedsføring: 19
Reklame: 19
Delkonklusion: 20
Vurderingen 20
Mulighed 1 20
Mulighed 2 22
Konklusion: 23
Kilder: 25
Bilag 1 26
Bilag 2 27
Bilag 3 28
Bilag 4 29
Bilag 5 29
Bilag 6 31
Bilag 7 32
Bilag 8 33
Bilag 9 34
Bilag 10 35
Bilag 11 36

Uddrag

"Indledning:
I min opgave har jeg valgt at ligge ud med en strategisk analyse af Bang & Olufsen A/S, der fokuseres mest på virksomhedens økonomi, samt målgruppen og udviklingen i deres produktportefølje.

Herefter vil jeg komme ind og vurder nogle udarbejdede muligheder for virksomheden til udvidelse af deres markedsposition. Mulighederne vil se på nye segmenter til virksomheden, medfølgende af ændringer i produktionen og markedsføringen for Bang & Olufsen."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Bang og Olufsen i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

[2]
Bedømmelser
  • 27-09-2011
    Godt - og lækkert - inspirationsmateriale til min vø-eksamen!
  • 23-04-2013
    denne her opgave er god nok