SRP om banekurver og det skrå kast | Fysik A og Matematik A

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Fysik A)
 • 12
 • 37
 • 9969
 • PDF

SRP om banekurver og det skrå kast | Fysik A og Matematik A

Studieretningsprojekt (SRP) om banekurver med fokus på det skrå kast, behandlet i fagene Fysik A og Matematik A.

Opgaven indeholder en kort beskrivelse af parameterfremstillinger for banekurver samt differentiering af disse for første og anden afledede.

Herudover behandles skrå kast uden luftmodstand samt med luftmodstand, der er både v- og v^2-afhængig. Heri indgår en numerisk løsning af differentialligninger af 2. orden vha. Mathcads Odesolve. Til sidst er et forsøg med fjederkanon vha. LoggerPro analyseret.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 4
Definition af parameterfremstillinger af banekurver 4
Vektorfunktion og retningsvektor 4
Differentiering af retningsvektor for første og anden afledede 5
Praktisk anvendelse af parameterfremstillinger af det skrå kast i homogent tyngdefelt uden luftmodstand 8
Først redegøres for bevægelsen i x-aksens retning: 9
Herefter redegøres for bevægelsen i y-aksens retning: 10
Elimination af parameter 11
Skrå kast med udgangspunkt højere end nedslagspunkt 14
Skrå kast med luftmodstand 15
v-afhængig 16
x-aksens retning 16
y-aksens retning 18
v2-afhængig 20
Numerisk løsning af differentialligninger af 2. orden 23
Forsøg med skråt kast 26
Formål 26
Materiale 26
Forsøgsopstilling 26
Forsøgets udførelse og dataindsamling 26
Databehandling 27
Konklusion 31
Fejlkilder 31
Konklusion 31
Litteraturliste 33
Bøger 33
Internet 33
Bilag 33
Bilag 1. 33
Bilag 2. 33
Bilag 3. 34
Bilag 4. 34
Bilag 5. 35
Bilag 6. 36

Uddrag

"Indledning:
Mekanik er i fysikken et begreb, der overordnet set beskriver årsagen, til næsten alt hvad der sker omkring os, lige fra hvorfor æbler falder ned fra træerne og ikke op, til hvorfor Jorden bliver ved med at cirkulere i den samme bane rundt om Solen, som den har gjort i mange millioner år.

Mekanikken omhandler nemlig partiklers bevægelse under indflydelse af kræfter, dette er gældende for såvel tyngdekraft og gnidningsmodstand når du hopper i et svømmebassin, som massetiltrækning mellem planeter.

Ud fra partiklers helt bestemte måde at bevæge sig på er der opstillet en række love, heriblandt Newtons 3 love som bygger på begreberne tid, rum og masse.

Igennem mange års studier i fysik og matematik er det lykkedes, at opstille funktionsforskrifter for kurverne efter hvilke partikler bevæger sig, såkaldte banekurver.

Denne opgave omhandler parameterfremstilling for banekurver med fokus på det skrå kast uden luftmodstand, samt en beskrivelse af differentialligningsmodeller for skrå kast med luftmodstand. Desuden vil et forsøg med skrå kast blive analyseret.

Undervejs er der vha. fodnoter henvist til diverse kilder i form af bøger og online litteratur.
Visse steder er der knyttet en fodnote til afsnitsoverskriften, og det betyder, at det kommende afsnits indhold hovedsageligt stammer fra denne kilde. Opgaven er udarbejdet i Word med illustrationer udformet i Paint og Mathcad."... Køb adgang for at læse mere

SRP om banekurver og det skrå kast | Fysik A og Matematik A

[28]
Bedømmelser
 • 01-03-2012
  Opgaven er godt uddybende og skrevet således at den er en god inspiration. Da jeg selv har lavet forsøget med skrå kast, ved jeg at det er en fordel at stille kameraet på lang afstand og zoome ind, da det giver gør at forskellen i afstanden fra kameraet til de forskellige steder kuglen befinder sig ikke er så stor, og dermed ikke er så stor en fejlkilde.
 • 15-12-2009
  Dette er en god opgave, som giver et rigtig godt overblik over emnet. Derudover indeholder den rigtig mange mellemregninger, så alle kan følge med.
 • 11-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Giver gode beskrivelser og mange informationer man kan bruge
 • 11-01-2015
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Giver en god fornemmelse af hvordan en SRP kan laves med Mathcad og loggerpro.