SOP om B&O og Nye Eksportmarkeder i Afsætning og VØ

SOP om B&O og Nye Eksportmarkeder i Afsætning og VØ

SOP'et omhandler B&O, hvor jeg i opgaven analyserer regnskabet. Jeg ser derefter på muligheden for hvorvidt B&O kan komme ud på nye markeder, hvor tragtmetoden anvendes til at finde det nye eksportland.

Opgaven er skrevet i 2007.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

The abstract 4
Indledning 5
B&Os udvikling gennem årene 5
B&Os forretningsområder 6
Forretningsområdernes bidrag til virksomhedens økonomiske situation 6
B&Os økonomiske udvikling gennem de seneste år. 7
Analyse af rentabiliteten fra 2002/2003 til 2006/2007. 8
Analyse af indtjeningsvenen fra 2002/2003 til 2006/2007. 9
Analyse af kapitaltilpasningsevnen fra 2002/2003 til 2006/2007. 11
B&Os position 12
Porters 5 forces 13
Delkonklusion 15
Markedsudvælgelsesmetoder 16
Trin 1- Generelle forhold 17
Trin 2: Specifikke produkt- og markedsforhold 18
Trin 3- Udvælgelse af land 20
Landeanalyse 20
Grundlæggende forhold 20
Geografiske forhold 20
Samfundsmæssige forhold 20
Demografi 20
Erhvervsstruktur 21
Økonomiske forhold 21
Finansielle forhold 21
Politiske forhold 22
Samhandel 22
Specifikke produkt- og markedsforhold 23
Prisniveau 23
Målgruppe 23
Købsadfærd 23
Konkurrencesituation 24
Distribution 24
Medieforhold 25
Delkonklusion 25
Trin 4 – Indtrængningsstrategi 26
Trin 5 – Parameterindsats 26
Konklusion 27
Bilag 1 28
Bilag 2 29
Bilag 3 30
Bilag 4 31
Bilag 5 32
Bilag 6 33
Litteraturliste samt slutnoter 34

Uddrag

Indledning:
Denne opgave beskæftiger sig med vurderingen af B&O, samt mulighederne for et nyt eksport marked. Der bliver set på de økonomiske og de afsætningsmæssige aspekter i opgaven.

Det er spændende at komme bagom en så succesrig dansk virksomhed som B&O, især at se om der er plads til forbedring med en evt. yderligere ekspansion. Eftersom det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger om, hvordan de enkelte forretningsområder bidrager til regnskabet, vil jeg analysere, hvordan de 2 hovedområder bidrager til årets resultat.

Herudover vil jeg så lave den store regnskabsanalyse over udviklingen for hele koncernen. Det er min vurdering, at jeg på den måde kan få vist mest virksomhedsøkonomi i forhold til den plads, der er til rådighed, modsat hvis jeg skulle beskrive udviklingen over alle 5 år for begge hovedområder.

Jeg har anvendt en række utraditionelle og alternative screeningskriterier grundet begrænset informationsmateriale. Jeg har valgt at vægte den første del omkring udvikling position og økonomisk situation ligeligt med delen omkring udvælgelse af nyt marked, samt analysen deraf.

Det skyldes, at jeg ikke ville lægge alt for meget vægt på landeanalysen, fordi jeg ikke mener, den er særligt faglig udfordrende, og derudover er informationerne om Malta som sagt forholdsvis begrænsede.

Det har betydet, at min konklusion, vedrørende Malta som eksportmarked ikke er blevet så koncentreret omkring landets forhold. Derimod er der lagt mere vægt på andre aspekter, som fx B&Os økonomiske udvikling, deres brancheposition og den indtrængningsstrategi der skal ske på nye eksportmarkeder... Køb adgang for at læse mere

SOP om B&O og Nye Eksportmarkeder i Afsætning og VØ

[6]
Bedømmelser
 • 13-12-2011
  udemærket opgave der her er blevet skrevet
 • 20-11-2010
  Givet af HHX-elev på 3. år
  flooot..................................
 • 16-10-2013
  Rigtig god inspiration!!
 • 03-03-2012
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee