SOP om B&O i Indien i VØ og Afsætning

SOP om B&O i Indien i VØ og Afsætning

SOP'et indeholder en virksomhedsbeskrivelse af B&O i Indien, skrevet i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A - i opgaven giver jeg en grundig virksomhedsbeskrivelse og analyse af B&O, og gør bl.a. rede for markedspositionen som B&O har, og analyserer markedet i Indien med henblik på at give en vurdering af vækstmulighederne for B&O i Indien.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Forord og afgrænsning 3
1.1. opgave og metodevalg 3
2. Indledning 4-5
3. Bang og Olufsen 5-6
4. Værdikædeanalyse 7
4.1. Metodevalg, beskrivelse samt fordele og ulemper 7
4.2. Primæraktiviteter 7
4.2.1. Indgående logistik 7
4.2.2. Fremstillingsproces 8
4.2.3. Udgående logistik 8
4.2.4. Markedsføring og salg 9
4.2.5. Service 9
4.3. Konklusion på værdikæden 10
5. Redegørelse for begrebet Markedsposition 10-13
5.1. B&O's Markedsposition 13-14
6. SWOT analyse for B&O A/S 14
6.1. Metodevalg, beskrivelse samt fordele og ulemper 14
6.2. SWOT-konklusion 14-15
7. Delklusion 15
8. Markedsforhold 15
8.1. Metodevalg, beskrivelse samt fordele og ulemper 15-16
8.2. Grundlæggende forhold 16
8.2.1. Naturgivne forhold 16
8.2.2. Samfundsmæssige forhold 16
8.2.2.1. Demografi 17
8.2.2.2. Økonomiske forhold 17
8.2.2.3. BNP 17-18
8.2.2.2.2. Arbejdsløshed og fattigdom 18
8.2.2.2.3. Privatforbrug 19
8.2.2.3. Kulturelle forhold 19
8.2.2.3.1. Sprog 19
8.2.2.3.2. Religion 20
8.2.2.3.3. Værdier og normer 20
8.2.2.3.4. Social opbygning 20
8.2.2.3.5. Lovgivning 20
8.2.2.3.6. Politik.- 20
8.2.2.3.7. Teknologi og uddannelse 21
8.3. Specifikke produkt 21
8.3.1. Målgruppe 21
8.3.2. Konkurrencesituation 21
8.3.3. Distribution 22
8.3.4. Medieforhold 22
9. konklusion – fremtidig vækst og promotion 22-23
Litteraturliste 24-25
Bilag 1 26
Bilag 2 27
Bilag 3 28
Bilag 4 29
Bilag 5 30
Bilag 6 31
Bilag 7 32
Bilag 8 33

Uddrag

"2. Indledning
Indien er et kæmpe land med på 3.287.267 km2 og 1.198 mio. indbyggere samt en gennemsnitlig BNP vækst fra 2007-2009 på 7,3% og er et af de lande som har størst fremgang i forhold til mange lande rundt om i verden f.eks. i forhold til verdens egentlige stormagt USA, som havde en gennemsnitlig BNP vækst fra 2007-2009 på 0.066%.

Dette gør som sagt Indien til et af verdens hurtigst voksende økonomier. Går man dybere ind og ser på hvad der har haft stor vækst i Indien er der en faktor der klart udskiller sig fra de andre, nemlig IT-sektoren som er skudt i vejret og udgør mere end 50% af BNP.

En vigtig faktor som berøre den danske eksport meget var finanskrisen, som betød i et generelt fald i de økonomiske aktiviteter verden over og det er nu vigtigt for danske virksomheder at komme ind og sætte sig på de to største asiatiske vækstmarkeder som er; Indien og Kina.

Eksporten til Indien står som det er lige nu med positive muligheder, men har siden december 2008 været negativ og faldet op til 46% i februar 2009.

Men man skal af den grund ikke afskrive Indien som eksportmarked, fordi under den økonomiske krise har Indien stadig opnået at vokse med 4,5% og forventes at stige med yderligere 5,6% næste år.

Som nævnt før er den danske eksport til Indien faldet og faldet, men det hænger meget godt sammen med, at Indien er et af de vanskelige lande at gøre forretning i, viser en analyse af Verdensbankens rapport ”Doing Business 2009” hvor Indien er endt på 122. Pladsen ud af 181 over hvilke lande det er nemmest at gøre forretning i.

Alt dette er på trods af at der i 2007 startede en forhandling om en frihandelsaftale mellem EU og Indien, som burde bane vejen for de danske virksomheder, men også fordi Indiens mellemklasse på over 100mio. mennesker også vokser kraftigt.

Selvom aftalen har været i gang i lang tid er det for Europa det hele værd, især for Danmark hvor konsulent fra DI, Joakim Larsen holder fast ved at denne aftale er utrolig vigtig for den danske vareeksport."... Køb adgang for at læse mere

SOP om B&O i Indien i VØ og Afsætning

[2]
Bedømmelser
  • 25-02-2011
    super-.....................
  • 16-10-2013
    Rigtig god inspiration!!