Analyse af B&O | Værdikæde

 • HHX 2. år
 • Afsætning A
 • 12
 • 6
 • 2548
 • PDF

Analyse af B&O | Værdikæde

Indeholder en grundig analyse af Bang & Olufsen (B&O) og deres tidligere handlinger, samt hvad de fremover skal lægge vægt på for at bibeholde positionen som markedsleder på det danske marked. Opgaven er skrevet i 2010.

Indhold

Værdikæde
Væsentlige handlingsparametre
Vækststrategier

Uddrag

VÆRDIKÆDE: Værdikæden består af en række aktiviteter, der tilsammen udgør den samlede værdi, som en virksomhed kan præstere. En værdikæde viser, hvad en virksomhed gør for at skabe værdi – altså den værdi som kunden oplever. Man benytter derfor denne for at finde ud af, hvad virksomhedens kernekompetence er, men også for at se, hvilke aktiviteter, som muligvis kan forbedres, så der bliver skabt mere værdi.

Ifølge artiklen har B&O i værdikæden især satset på forbedringer inden for produktudvikling og design. Efter en meget lang periode med store tab og underskud i regnskabet, har de endelig fået deres første kvartalsoverskud. Dette skyldes, at de nu har valgt at gå efter en lidt bredere målgruppe (ikke kun de rigeste), og de har derfor lanceret en masse nye produkter, så de kan få sat skub i salget igen. Som topchefen Kalle Hvidt Nielsen udtaler i artiklen, er deres målsætning for det nuværende regnskabsår, at de nye produkter skal stå for mindst en fjerdedel af salget. De nye fladskærms-tv, som markedet har taget godt imod, er dog ikke det eneste nye, der ifølge artiklen, er sket for B&O. De har nemlig også forbedret deres salg og service, da syv globale salgsregioner er blevet reduceret til en. Dette har gjort, at informationen på tværs af koncernen er blevet bedre, og samtidig kan forhandlerne ringe direkte til virksomheden i Struer, hvis de får problemer, hvilket førhen har været en meget besværlig proces. Samtidig med reduceringen af medarbejdere og regioner, er de i gang med at udvikle en fælles teknologiplatform, som skal forbedre produktudviklingen væsentligt på trods af et mindre antal arbejdere.
B&O har også udviklet langt mere avancerede designprodukter, så kunderne nu kan bruge deres Iphone til at styre både musikanlæg, lys, varme, alarmer og carport. Dette er forbrugerne også vilde med, og produkterne sælges nu i stor stil... Køb adgang for at læse mere

Analyse af B&O | Værdikæde

[2]
Bedømmelser
 • 07-12-2012
  Dårlig opgave, uden modeller, kun beskrivelse? Studienet er efter min mening SPILD af penge da man har svært ved at se årstallet på opgaverne, og kvaliteten er lav! Man kan ikke se hvordan opgaven der svares på er stillet og kan være i øst selvom man skal bruge noget i vest! Kan end ikke bruges som inspiration
 • 10-05-2012
  dasæflrNSDLÆGKJNFSDLGJBSA DSAÆlgkjnsdlæjkgbsdfæljgkbn gævblsfdkngælfdkjsnhgdfæljgkn fdskljnhgdfækljfdæljgkn