Analyse af B&O 2003-2008

 • HHX 2. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 12
 • 4
 • 1465
 • Word2007

Virksomhedsanalyse: Analyse af B&O 2003-2008

Virksomhedsanalyse af Bang & Olufsen A/S (B&O) med kig på rentabilitet, indtjeningsevne og kapitaltilpasningsevne samt strategisk analyse.

Analysen baserer sig på B&O resultater fra 2003-2008.

Opgaven er skrevet i 2009

Uddrag

Indtjeningsevnen er forbedret i store dele af analyseperioden, kun undtaget katastrofeåret 07/08. Den er steget fra 9,34 til 11,97 - en stigning på 28 %.
Det er svært at sammenligne indekstallene, da oplysningerne ikke er tilstrækkelige. Man kan kun kigge på 06/07 og 07/08 - men det er også en god måde til at fastslå hvorfor 07/08 blev sådan et dårligt år.
Forholdet mellem nettoomsætning og variable omkostninger er forringet. De er begge faldet i forhold til 06/07, men nettoomsætning dog mest. Indenfor variable omkostninger er produktionsomkostningerne faldet, mens distributions- og marketingsomkostningerne er steget til indekstal 110,25. I denne stigning er der indregnet et engangsbeløb på 21 mio. kr. pga. en tabt voldgiftssag.
Forholdet mellem nettoomsætning og kapacitetsomkostninger ser overhovedet ikke godt ud for B&O. Nettoomsætningen er faldet, mens kapacitetsomkostningerne er steget til indeks 116,2. Indenfor kapacitetsomkostningerne er det udviklingsomkostningerne der er steget mest. Der er en samlet stigning på 82 millioner. kr., hvoraf 51 millioner kan henføres til ændringen af aktiveringernes nettoeffekt.
Det står endnu værre til i forholdet mellem dækningsbidrag og kapacitetsomkostninger. Dækningsbidraget er faldet til indeks 78,84, hvorimod kapacitetsomkostningerne steg til allerede nævnte værdier.
Konklusionen er, at indtjeningsevnen blev forbedret fra 03/04 til 06/07, hvorimod den styrtdykkede året efter fra 11,97 % til 3,76. Forklaringen til dette fald er at nettoomsætningen og dækningsbidraget er faldet i forhold til omkostningerne. Det er ikke så slemt med de variable omkostninger, men det ser værre ud med kapacitetsomkostningerne, som faktisk steg i analyseperioden (06/07 til 07/08) til forskel fra nettoomsætningen... Køb adgang for at læse mere

Analyse af B&O 2003-2008

[17]
Bedømmelser
 • 24-05-2011
  godt gået,en rigtig god opgave og det var lige det jeg havde bruge for, god forklaringer og rigtig godt formuleret.
 • 30-11-2012
  Rigtig god opgave, bare lidt gamle tal, men jeg fik god inspiration til hvordan man skulle lave opgaven.
 • 20-06-2014
  Godt med fremtidsudsigerne.
 • 20-03-2014
  fin fin finf inf ifnifnfifni