SSO om Bianco footwear i 2004 | Afsætning A

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • 7
 • 22
 • 6506
 • PDF

SSO om Bianco footwear i 2004 | Afsætning A

SSO skrevet i 2004 om Bianco hvor det undersøges om det er muligt at åbne butikker i England.

Problemformulering:

Indledning
Jeg har valgt at skrive om Bianco Footwear, fordi det er et koncept der har haft stor fremgang de sidste par år.
Bianco Footwear er et mærke som jeg ikke kender særlig meget til, så derfor kunne det være spænede at prøve at undersøge firmaet.

Hensigt
Jeg vil i opgaven undersøge muligheden for at eksportere Bianco Footwear konceptet til England. Jeg vil lægge vægt på at opstarte en testbutik i England med hensigt på senere at finde en franchising tager til at drive butikken.

Problemstilling
Jeg vil undersøge, om det er muligt at eksportere Bianco Footwear konceptet til England med det samme koncept, som føres i Danmark.
For at finde ud af det må vi undersøge de generelle markedsforhold, efterspøgeforholdene, konkurrenceforholdene og distributionsforholdene på det engelske marked. På den baggrund vil jeg udarbejde en SWOT analyse for kæden med på etablering i England.
I beslutningsdelen vil jeg give forslag til mål og strategier for Bianco Footwear i England. Da jeg tror, at valg af international distribution er vigtig vil jeg både i analysen og beslutningsdelen rette særlig fokus på dette område.

Indhold

Problemformulering…………………………..………………………………………………………………………….4
Indledning 4
Hensigt 4
Problemstilling 4
Virksomhedsbeskrivelse 4
Produktbeskrivelse 5
Ide 5
Vision 5
Mål 5
Eksportberedskab 5
Eksportmotiver 6
Internationalisering 6
PLC……………….…………………………………………………………………………………………………….…6

VIRKSOMHEDENS AKTUELLE SITUATION 7
Generisk strategi 7
Værdikædeanalyse 7
SWOT- analyse 8
Vurdering af Bianco Footwear's aktuelle situation mht eksport til England 9
England 9
Vækststrategier 9
Markedsudvælgelse 9

ANALYSE AF DE GENERELLE MARKEDSFORHOLD 9
Naturgivende forhold 9
Geografi 10
Klima 10

Samfundsmæssige forhold 10
Demografi 10
Lovgivningsmæssige forhold 10
Infrastruktur 10


Analyse af specifikke forhold 11
Prisniveau 11
Målgruppe 11
Købsadfærd 11
Købeadfærdstype 11
Købsroller 11
Beslutningsproces 11
Efterspørgselsforhold 12
Konkurrencesituation 12
Distribution 12
Mediaforhold 12
Markedsføringsplanlægning 12
Mål…………………………………….…………………………………………………………………………………12
Segmenteringsstrategi 13
Generisk strategi 13
Positioneringsstrategi 14
Vækststrategi 14
Markedsudvælgelsesmetode 15

ANALYSE OG VURDERING AF DE FIRE P'ER 15
Produkt 15
Pris………………………….……………………………………………………………………………………………15
Distribution 16
Promotion 17

Konklusion 18

Litteraturliste 19
Bilag …………………………………………………………………………………………………………………….20

Uddrag

Virksomhedsbeskrivelse
Bianco Footwear er en dansk skotøjskæde, som blev grundlagt i 1987 af Rene Piper laursen. Han var på daværende tidspunkt i gang med at opstarte en cafekæde, da han fik tilbudet om at opstarte en Bianco Footwear butik. Han tog udfordringen op bl.a. fordi han sammen med sin kone Hele Laursen har en særlig passion for italiske sko.
Bianco Footwear er en franchirsekæde. De enkelte kæder i Danmark er ejet af selvstændige, som har haft ønsket om at starte sin egen butik. Rene Piper Laursen er ansvarlig for at produktionen, distributionen, markedsføringen og styringen er optimal og ens for alle virksomheder.
I 1992 begyndt Bianco Footwear at fremstille deres egne designs. I den forbindelse introducerede Bianco Footwear sine nye varemærker ”Bianco Footwear” (Før hed det Bianco sko) og ”Bianco Man”. I 1993 indgik Bianco Footwear en samarbejde med Italien. Skoen bliver i dag fremstillet på selvstændige fabrikker i Italien, da de er blandt de bedste i verden til at fremstille sko. I Italien får Bianco Footwear både god kvalitet og flot design.
I 1998 blev Bianco Footwear nomineret til prisen som ”årets detailkæde” med overskriften ”provokerende og kanondygtig”... Køb adgang for at læse mere

SSO om Bianco footwear i 2004 | Afsætning A

[26]
Bedømmelser
 • 05-10-2007
  Det er et rigtigt godt indhold som han har skrevet om .. der er en pæn orden .
 • 04-04-2005
  perfekt
 • 19-09-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god opgave godt lavet hjalp mig på vejen
 • 06-02-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Meget fin, med nogle gode ting i