B-feltet i en spole - Rapport i Fysik om elektromagnetisme

  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 10
  • 10
  • 1909
  • PDF

B-feltet i en spole - Rapport i Fysik om elektromagnetisme

Formål:

Øvelsens overordnede formål er at eftervise det teoretiske udtryk for den magnetiske induktion B i den lange spole.

Dette gøres i de følgende fem deløvelser
A) Eftervisning af, at B er ligefrem proportional med I, når N og ℓ holdes konstante.
B) Eftervisning af, at B er omvendt proportional med ℓ, når N og I holdes konstante.
C) Eftervisning af, at B er ligefrem proportional med N, når I og ℓ holdes konstante.
D) Eftervisning af, at B ikke afhænger af spolens tværsnitareal A.
E) Eftervisning af, at det teoretiske udtryk for den magnetiske induktion B ikke gælder for den meget korte spole.

Studienets kommentar

Resultater og resultatbehandling står under afsnittet "Teori". De to dele burde selvfølgelig have haft et afsnit for dem selv.

Indhold

Formål
Forsøgsopstilling
Fremgangsmåde
Teori
Kommentarer
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde for B-feltet i en spole:

Først arrangerede vi en opstilling, som den, der vist på foregående side. Vi placerede to lange luftspoler, hver med 120 vindinger, i serie, så det samlede vindingstal N blev 240. Derefter målte vi spolens længde med en lineal. En modstand blev indskudt for at sikre, at Hall-generatoren belastedes korrekt.

Efterfølgende førte vi Hall-sonden ind gennem en åbning i spolens side, og sørgede så vidt muligt for at holde sonden vinkelret på feltet. Til Hall-sonden tilkoblede vi et voltmeter samt en måleforstærker, der var indstillet til at forstærke spændingen 100 gange. På voltmeteret kunne vi aflæse en spænding U, der var proportional med den magnetiske induktion B.

A) For at finde sammenhørende værdier for strømstyrken I og den magnetiske induktion B, ændrede vi I, der kunne aflæses på et amperemeter.

B) I denne deløvelse anvendte vi en spole, hvis længde kunne varieres. Vi talte antallet af vindinger N på denne og indstillede strømstyrken så I = 1,00A. Derefter målte vi spændingen U, ændrede spolens længde med 0,020m og målte U igen. Dette gentog vil seks gange.

C) Vi adskilte de to spoler, så vi kunne foretage målinger med både 120 vindinger og 240 vindinger. Alle størrelser på nær N blev holdt konstant, men vi udførte dog forsøg for både I = 1,00A og I = 2,00A.

D) Her målte vi spændingen U inde i to forskellige spoler, der begge havde samme længde ℓ og samme vindingstal N, men forskelligt tværsnitsareal A. Vi anvendte desuden den samme strømstyrke I.

E) Proceduren fra punkt A) blev gentaget, dog med den undtagelse, at vi her brugte en kort spole med 300 vindinger... Køb adgang for at læse mere

B-feltet i en spole - Rapport i Fysik om elektromagnetisme

[1]
Bedømmelser
  • 19-01-2011
    Udmærket til inspiration..