Standbyforbrug | Bæredygtig udvikling

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • Ingen givet
  • 35
  • 7228
  • Word2003

Rapport: Standbyforbrug | Bæredygtig udvikling

Dette er en teknologirapport, om bæredygtig udvikling. Rapporten undersøger el-apparaters standbyforbrug og vil komme med en løsning på hvordan dette kan reduceres. Rapporten er skrevet i 2001.

Indhold

Forord 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Problemanalyse 4
Endeligt energiforbrug 5
Problemformulering 7
Projektafgrænsning 8
Tidsplan 9
Markeds undersøgelse 10
Ideer til produktet 11
Oplysningskampagne: 11
Andre produkter: 11
Ideer til design 12
Krav og love til vores produkt 13
Teori/viden fra andre fag 15
Valg af materialer og komponenter 16
Virkemåde for apparatet 17
Tidsforløb ved fremstilling af produkt 19
Test og tekniske overvejelser 20
Prisberegning 21
Brugsvejledning til Master/slave 21
Teknologianalyse 23
Teknologianalyse af et tilsvarende produkt 23
Teknik: 23
Viden: 24
Organisation: 24
Produkt: 24
Teknologianalyse af vores produkt 24
Teknik: 24
Viden: 24
Organisation: 25
Produkt: 25
Miljøvurdering 26
Samfundsvurdering 27
Konklusion 27
Evaluering 28
Litteraturliste 28
Bilagsfortegnelse 29

Uddrag

Indledning

El forbruget er stort i Danmark. Noget el bliver fremstillet af olie og kul. Dette er fossile brændstoffer, som ikke er forny bar.
Når man afbrænder kul og olie kommer der Co2 og NOx 'er og andre skadelige stoffer. Co2 kan man ikke filtreres fra, men det kan de fleste andre stoffer.
Co2 bidrage til drivhuseffekten.
Sammenhængen i problemer, vi her har beskrevet, kan ses i problemtræet ved siden af.I dette projekt har vi valgt at afgrænse os til standby forbruget for computer.

Problemformulering
• Hvor stort el forbruget er ved forskellige maskiner der står på standby?
• Hvordan kan disse reduceres?
• Er folk overhovedet bevidste om at de kan spare penge og energi?

...

Den situation der er opstået, er at folk stadig bruger alt for energi hvert år og forbruget bliver heller ikke mindre for hvert år der går. Der kommer hele tiden flere og flere el apparater ind i de dansker familiehusstande, og det gør jo også bare at elforbruget bliver ved med at stige. El-forbruget i gennemsnit er faktisk ikke steget særlig meget de sidste 10 år, det har også noget at gøre med at for eksempel at alle de nye hårdhvidevare er begyndt at have et meget lavt el-forbrug.
Det der egentlig er i vejen er at der er mange el-apparater der bruger meget strøm når man ikke anvender dem. For eksempel et fjernsyn bruger en hel del el selvom den er slukket med fjernbetjeningen. Mange af de nye Musik-anlæg bruger også el når de er slukket. Dette er en af de store usynlige energislugere, som man egentlig ikke tror bruger ret meget (se tabel 2).
Konsekvenserne for denne situation er at folk betaler alt for meget til deres el-regning, el-kraftværkerne forurener også mere ved at der skal produceres mere el. Politikerne har jo nok ikke så travlt med at komme dette er til livs, fordi staten er den store vinder af dette fordi at der er afgifter på alt el. Afgiften i år 2001 ligger på 64,1 øre pr. KWh.

I dag kommer en del af Danmarks el fra vindmøller og naturgas, men størstedelen kommer stadig fra kraftværker som producere el med kul. Om året spilder hver husstand 600 kr. på standby. På landsplan bliver der brugt 970 millioner kilowatt-timer standby-strøm og som direkte konsekvens udleder kraftværkerne ca. 821 millioner kilo CO2.
Den totale svovludledning er faktisk faldet med hele 83% fra 1980 til 1998, fordi elværkerne er blevet bedre til at bruge brændsler med lavere svovlindhold. Men det er stadig et meget stor problem... Køb adgang for at læse mere

Standbyforbrug | Bæredygtig udvikling

[1]
Bedømmelser
  • 01-01-2008