Rapport i Teknologi: Vindmøller - Vedvarende/alternativ energi

 • HTX 2. år
 • Teknologi B
 • Ingen givet
 • 37
 • 9627
 • PDF

Rapport i Teknologi: Vindmøller - Vedvarende/alternativ energi

Det følgende er en rapport over et teknologiprojekt. Projektet overordnet emne er "Bæredygtig udvikling". Rapporten omhandler vindmøller og vedvarende/alternativ energi. Vi vil i rapporten gennemgå nogle emner som vindmøllens historie, lovgivning omkring opstilling af vindmøller og hvordan en vindmølle virker.

Indhold

1. Forord 1
1. Indledning 4
2. Projektbeskrivelse 5
2.1 problemanalyse 5
2.2 problemformulering 6
2.3 tidsplan 6
3. Bæredygtig udvikling 7
3.1 generelt om bæredygtig udvikling 7
4. Historie 8
5. Hvordan virker og hvad er der I en vindmølle 12
5.1 nacelle 12
5.2 vinger 12
5.3 navet 12
5.4 lavhastighedsakslen 12
5.5 højhastighedsakslen 12
5.6 den mekaniske bremse 13
5.7 gearkassen 13
5.8 generatoren 13
5.9 det elektroniske styresystem 13
5.10 krøjemekanismen 13
5.11 hydrauliksystemet 13
5.12 køler 14
5.13 delkonklusion 14
5.14 støj 14
5.15 lydudbredelsen og afstand: 15
5.16 effektkurver 16
6. Vedvarende energi 17
6.1 nogle danske partiers mening 17
6.1.1 enhedslisten 17
6.1.2 centrumdemokraterne (cd) 17
6.1.3 venstre 18
6.1.4 det radikale venstre 18
6.2 vindmøllerne blev en succes! 18
6.3 cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller 19
6.4 vedvarende energi 21
6.5 vindenergi 22
6.5.1 hvorfor bruger danmark vindenergi? 22
6.5.3 general politiks mening omkring vindkraft 22
6.5.4 nu skal gamle vindmøller skiftes ud 22
6.6 grøn strøm 23
7. Alternativ energi 25
7.1 solenergi 25
7.2 bølgeenergi 25
8. Eu-lovgivning 26
9. Produktet 27
9.1 de tre forslag til produkt: 27
9.2 fremgangsmåde 28
9.2.1 støbekasserne 28
9.2.2 betonet og armeringsjernet 28
9.2.3 betonklodsen 29
9.2.4 test af betonklodserne 29
9.2.4.1 den første betonklods: 30
9.2.4.2 den anden betonklods: 30
9.2.4.3 den tredje betonklods: 30
9.2.5 måleresultater 31
9.2.5.1 stang 1: 31
9.2.5.2 stang 2: 31
9.2.5.3 stang 3: 31
9.3 armeringsjern 32
10. Litteraturliste 34
10.1 internet 34
10.2 bøger og anden litteratur 34
11. Konklusion 36
Efterskrift 37

Uddrag

Vores overordnet emne er ”Bæredygtig udvikling. Dette hovedemne kan bl.a. indeholde et underemne som alternativ energi. Man kunne under dette underemne beskæftige sig med de miljøhensyn der skal tages når man bruger alternativ energi, og den måde hvorpå man skåner ozonlaget. Man kunne også kigge på den skåning der er af naturen/miljøet ved at bruge ”alternativ” energi som fx vindmøller eller solenergi. En anden vinkel kunne være at kigge på olieboringer og andet der har med dette emne og gøre. Som fx boring i Nordsøen, og de penge der hver dag bliver hentet ”op af jorden i Nordsøen”. Her ville man også kunne beskæftige sig med de miljøhensyn der skal tages når man overvejer om man vil bruge olie. Man kunne også prøve at kigge i en helt anden retning, og beskæftige sig med fx Storebæltsbroen og se hvilke miljøhensyn der skal tages når man skal lave en så stor bro som Storebæltsbroen, og hvilke andre hensyn der skal tages. I denne forbindelse kunne man også vælge at kigge på valget at materialer. Man kunne også tage emnet trafik, dette område kan gribes an på rigtig mange måder. Der er bl.a. de offentlige busserne, eller al den snak der er om CO2 forurening. I denne forbindelse skal man også kigge på hele idéen bag bæredygtig udvikling. Dette er bl.a. at man ikke skal bruge for meget af de udtømmelige ressourcer, så som olie, og i stedet benytte fornybare ressourcer, så som vind- og solenergi. Man skal huske, at der ikke skal forurenes mere en naturens evne til at absorbere forureningen.

4.1 Generelt om bæredygtig udvikling

En bæredygtig udvikling er ifølge Brundtlandrapporten, ”En udvikling som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers behov i fare.” I Brundtlandrapporten blev det også fastlagt at der var to overordnede problemstillinger, nemlig forurening og fornybare- og ikke fornybare ressourcer. Ved Rio-konferencen i 1992 nåede man frem til to konventioner. Disse to omhandlede klima og biodiversitet. Klimakonventionen var en fastsættelse af CO2 udslippet, og biodiversitet-konventionen var ment som en beskyttelse af dyrenes mangfoldighed. Alt dette der blev vedtaget på Rio-konferencen blev kendt som Rio-erklæringen. I 1997 i Kyoto blev det vedtaget at der skulle ske en reduktion af udslippet drivhusgasser. Det blev også vedtaget at der var nogle lande der måtte forurene mere, mens andre mere udviklede lande ikke måtte forurene nær så meget. Der er blevet nedskrevet fem ”bud” for bæredygtig udvikling:

Aldrig udnytte fornybare ressourcer (dyre- og plantearter) mere end deres evne til at formere sig. Fremme overgangen fra udnyttelse af udtømmelige ressourcer (f.eks. olie) til udnyttelse af fornybare ressourcer (f.eks. vind, solenergi og tidevand).
Aldrig forurene mere end naturens evne til at absorbere forureningen.
Prisfastsætte alle ressourcer på en korrekt måde.
Sikre en bedre fordeling af ressourcerne mellem landene og mellem befolkningsgrupperne.

Hvis vi skal se på en bæredygtig udvikling, som vi vil beskæftige os mere med her i rapporten, tager vi et kig på udviklingen af vindmøller indenfor de sidste 20 år. Danske vindmøller er verdens førende, dette skyldes blandt andet at produktiviteten på møllerne er fordoblet siden 1980. Hermed er omkostningerne også nedbragt, hvilket gør at møllerne inden længe er konkurrence dygtige med den konventionelle forurenende elproduktion... Køb adgang for at læse mere

Rapport i Teknologi: Vindmøller - Vedvarende/alternativ energi

[23]
Bedømmelser
 • 09-05-2005
  Tam, stil ik for høje forventninger, slet ik oppe i tiden. Sven Auken er gud i teksten, synes jeg sjovt nok ik! Fra år 2000 så kræver mange rettelser...
 • 06-09-2001
  Hvis man ser bort fra at der er en del gentagelser (kopi mellem 2 opgaver i studienet mellem denne & vedvarende energi er den ok.
 • 19-10-2014
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,,,,,,,,,,,,,,,,
 • 20-01-2011
  Givet af Studerende på 2. år
  Meget informativ, nogle stavefejl, men ellers rigtig god.