SRP: Atombomber og Hiroshima og Nagasaki i Historie og Biologi

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Biologi A)
 • 7
 • 24
 • 7721
 • PDF

SRP: Atombomber og Hiroshima og Nagasaki i Historie og Biologi

SRP'et indeholder en beskrivelse af Stillehavskrigen, fra angrebet på Pearl Habour og frem til atombomberne kastes ned over Hiroshima og Nagasaki. I Historie har jeg fokuseret på en redegørelse for krigen og i biologi har jeg fokuseret på de biologiske konsekvenser. Opgaven er skrevet i Historie A og Biologi A.

Elevens kommentar

Fik 7 fordi jeg havde for meget redegørelse.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Opgaven har ingen indholdsfortegnelse - det skal der være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indsatsen i Stillehavet
USA trækkes ind i krigen
Den japanske krigsmaskine fortsætter sin fremmarch
USA slår igen
Slaget om Midway – krigslykken vender
Amerikanerne går i offensiven – Guadalcanal
Yamamoto jages
Japanerne presses
Manhatten-projektet
Opdagelsen af atomspaltningen
Szilard og Einstein advarer Roosevelt
Manhatten-projektet igangsættes
Mødet i Potsdam
6. august 1945 – en historisk dag!
Hiroshima kl. 8:16
De overlevende
Japan vil stadig ikke overgive sig – Nagasaki bombes
Japan overgiver sig!
De biologiske følger
Den nye sygdom – strålesygen
De langsigtede konsekvenser – kræft
Konsekvenser af bomben kan stadig ses
Dilemmaer ved brugen af bomben
Imod bomben
For bomben
Konklusion
Kildehenvisninger
Bøger
Film
Hjemmesider

Uddrag

Indsatsen i Stillehavet:
Igennem 1930érne erobrede Japan mere og mere land i østen bl.a. i Kina, dette medførte til at USA blokerede for olie til Japan. Dette menes at være skyld i at Japan angreb Pearl Harbor.

USA trækkes ind i krigen

Den 7. december 1941 kl. 07:50, blev de amerikanske styrker, på flådebasen Pearl Harbor, vækket til lyden af japanske kamp- og bombefly. Amerikanerne var totalt uforberedte, på et sådant angreb. Antiluftkanonerne var ubemandede, ammunitionen var låst inde og flyene var parkeret tæt sammen, hvilket gjorde det let for de japanske kampfly, at ødelægge dem.

Japanerne angreb med seks hangarskibe, som havde over 200 fly med. Dette blev starten på en helt ny form for søkrig, hvor man kunne angribe med et stort antal fly, selvom man er langt hjemmefra. Før angrebet på Pearl Harbor var det største antal af fly og hangarskibe, der havde været brugt i et angreb; 3 hangarskibe og 21 fly.

Da skaderne dagen efter blev gjort op, viste det sig at der både havde store materielle og menneskelige tab. Alt i alt blev der ødelagt 18 skibe, heraf 8 slagskibe hvilket svarer til 60 % af alle USA's slagskibe, og 188 flyvemaskiner. Samtidigt mistede 2335 militærfolk og 69 civile livet. Hertil kom antallet af sårede, som var på 1178, mange af dem var ombord på slagskibet Arizona, som blev sunket ved angrebet.

Angrebet gjorde amerikanerne rasende, og admiral William Halsey udtalte dagen efter, da han inspicerede skaderne:
”Når vi er færdige med dem, vil japansk kun være et sprog man taler i helvede”
Når man bagefter kigge tilbage på angrebet, kan man dog se at det kunne langt værre end det gjorde. Hverken ammunitionsmagasinerne, tørdokkerne eller brændstofdepoterne var blevet ramt.

Hertil kommer det at de amerikanske hangarskibe havde været på patrulje, og derfor ikke blevet ramt. De japanske tab var imidlertid til at overse. De mistede kun 29 fly med 69 piloter.

Dagen efter angrebet erklærede England og USA Japan krig. Stillehavskrigen, som denne krig skulle blive kaldt, skulle vise sig at blive historiens største søkrig. En søkrig der strakte sig over fire år, på verdens største hav... Køb adgang for at læse mere

SRP: Atombomber og Hiroshima og Nagasaki i Historie og Biologi

[5]
Bedømmelser
 • 27-02-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god opgave, har hjulpet mig meget med at komme igang med mit AT projekt - og fantastisk kildeliste!
 • 21-03-2012
  håber den hjælper mig lidt :)
 • 24-03-2014
  Rigtig fin opgave :)
 • 08-10-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Velskrevet og god! :-)

Materialer relateret til SRP: Atombomber og Hiroshima og Nagasaki i Historie og Biologi.