Ashs gruppepresforsøg - Noter

  • STX 3.g
  • Psykologi B
  • Ingen givet
  • 11
  • 644
  • PowerPoint

Feltundersøgelse: Ashs gruppepresforsøg - Noter

Powerpointshow for fremlæggelse af feltarbejde ang. Ashs forsøg om gruppepres og konformitet. Undersøgelsen opbygning og resultater foreligger. Godt udkast til hvordan et lignende feltarbejde kunne laves.

Uddrag

Socialpsykologen Solomon Asch gennemførte forsøg over gruppepres, konformitet og uafhængighed.
Stregforsøget: forsøgspersoner skulle bestemme stregers længde.
Han instruerede alle, undtagen én, i at svare det samme forkerte svar.
kun 25 % af forsøgspersonerne svarede rigtigt, hvorimod 75 % fulgte gruppen og svarede forkert.

---

Formål: At undersøge om eleverne på BGI's girl's corner hold føler, at de er i stand til at sige deres mening eller om de falder for gruppepres?
Hypotese: Eleverne vil i høj grad stå ved deres mening, ikke lade sig påvirke af gruppen og føle ...

---

Forsøgsperson 1 udviser ikke tegn på konformisme, dvs. falder ikke for gruppepres.
Forsøgsperson 2 udviser tegn på konformisme, falder for gruppepresset. Udtaler ”ville ikke rigtig være den eneste, der syntes noget andet”.
Forsøgsperson 3 udviser en lille grad af konformisme v. at stole på flertallet, da hun var i... Køb adgang for at læse mere

Ashs gruppepresforsøg - Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.