Arla virksomhedsanalyse | Erhvervsøkonomi C

  • STX 2.g
  • Erhvervsøkonomi C
  • 10
  • 10
  • 2124
  • PDF

Arla virksomhedsanalyse | Erhvervsøkonomi C

Opgaven indeholder en virksomhedsanalyse over virksomheden mejeriet Arla.
Igennem opgaven kommer jeg ind på Arlas: mission, værdier, forskellige strategier, afsætning, organisation/ledelse, økonomi og en vurdering af Arlas fremtidsmuligheder.

Lærers kommentar

Rigtig god analyse, og kan tydeligt se du har brugt meget tid på at lave denne virksomhedsanalyse.

Studienets kommentar

Bemærk at opgaven er skrevet i EØ C på STX. Analysen er ikke på niveau med en opgave i fx afsætning A.

Indhold

Arla 2
Indledning 2
Mission 2
Værdier 2
Strategi 2015 3
Produktudvikling 3
Økologisk strategi 4
Global miljøstrategi 2020 4
Afsætning 4
Organisation/ledelse 5
Økonomi 6
Vurdering af fremtidsmuligheder 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at lave en virksomhedsanalyse af virksomheden Arla. Det har jeg gjort, fordi jeg har et fritidsjob på en gård, hvor de har køer, og det er Arla, som kommer og henter mælken der. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at læse mere om, hvad der sker med mælken og lave en analyse på virksomheden.
Arla Foods er et andelsselskab, som bliver ejet af danske, svenske og tyske landmænd, som leverer deres mælk til selskabet. Repræsentantskabet er Arlas øverste myndighed, og er dem som beslutter selskabets overordnede politik. Repræsentantskabet udgør 145 andelshavere og 10 medarbejderrepræsentanter.
Arlas produkter sælges under tre forskellige velkendte varemærker - Arla, Lurpak, Castello - i mere end 100 lande. Arlas kernemarkeder er Storbritannien, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Holland... Køb adgang for at læse mere

Arla virksomhedsanalyse | Erhvervsøkonomi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.