Arbejdsspørgsmål til hukommelse fra Psykologiens veje, s. 168-177

  • STX 2.g
  • Psykologi C
  • Ingen givet
  • 3
  • 1494
  • Word2003

Noter: Arbejdsspørgsmål til hukommelse fra Psykologiens veje, s. 168-177

9 arbejdsspørgmål til Ole Schultz Larsens "Psykologiens veje" side 168-177 om hukommelse, som besvares og derved kan bruges som noter.

Indhold

Hvilken betydning har det, at et menneske har en hukommelse?
Hvordan fungerer hukommelsen? Kom ind på den sensoriske hukommelse, arbejdshukommelsen og langtidshukommelsen.
Forklar hvordan den eksplicitte og den implicitte hukommelse fungerer?
Prøv at forklare hvordan vi anvender hukommelsen, når vi griber en bold.
Kan vi stole på det, vi husker, eller er hukommelsen løgnagtig? Begrund dit svar.
Hvad er en cue, og hvordan fungerer den?
Kan vi gøre noget aktivt for at blive bedre til at huske?
Hvad er fortrængning, og hvordan kan den fungere? I hvilken del af hukommelsen lagres fortrængninger – ifølge nogle forskere?
Hvad er dissociation, og hvordan fungerer den?

Uddrag

1. Hvilken betydning har det, at et menneske har en hukommelse?
Det vil betyde at vi ingenting ville kunne huske, væres liv ville bare være en række øjeblikke uden indbyrdes forbindelse. Vi ville ikke være i stand til noget, for vi ville heller ikke kunne lære noget som helst, da vi ikke har noget sted at huske det.

2. Hvordan fungerer hukommelsen? Kom ind på den sensoriske hukommelse, arbejdshukommelsen og langtidshukommelsen.
Første del i en hukommelse er den sensoriske hukommelse, som man formoder har en stor kapacitet. Den sensoriske hukommelse er nemlig alle ens sanser, som f.eks. hørelsen, synssansen, lugtesansen, følesansens m.m. Når man først har brugt sine sanser går man over i arbejdshukommelsen. Man bruger sin arbejdshukommelse til at huske det du er i færd med nu. Nærmere sagt, den bliver brugt til at holde en igang med det man laver lige nu. Som et eksempel fra bogen ”...ellers den kan rumme de informationer, vi skal holde klar i hovedet for at løse en bestemt opgave. Skal vi f.eks. gange 35 med 8 i hovedet, må vi i det mindste bevare de to tal i korttidshukommelsen, så længe det tager os at regne stykket ud”. Dette vil sige, at arbejdshukommelsen er den vi bruger til at huske præcis hvad det er vi er igang med at arbejde med. Til sidst går alt... Køb adgang for at læse mere

Arbejdsspørgsmål til hukommelse fra Psykologiens veje, s. 168-177

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Arbejdsspørgsmål til hukommelse fra Psykologiens veje, s. 168-177.