DHO om Arbejderbevægelsen i Det moderne gennembrud

DHO om Arbejderbevægelsen i Det moderne gennembrud

Dansk/historieopgave om arbejderbevægelsen under det moderne gennembrud.

Problemformulering:
På hvilken baggrund opstod arbejderbevægelse i Danmark?
Jeg vil i min opgave lave en analyse af Louis Pios artikel ”Målet er fuldt” og Holger Drachmanns ”Engelske Socialister” med fokus på teksterne som kampskrifter.
Jeg vil sammenligne Louis Pios artikel og ”Engelske Socialister” i forhold til det moderne gennembrud og arbejderbevægelsen.

Indhold

Indledning 3
Baggrunden for arbejderbevægelsens opståen i Danmark 3
Målet er fuldt 5
Engelske Socialister 6
Sammenligning af ”Målet er fuldt” og ”Engelske Socialister” 7
Konklusion 7
Litteraturliste 7
Bøger: 7
Kilder 7
Internetsider: 7

Uddrag

Baggrunden for arbejderbevægelsens opståen i Danmark
Arbejderbevægelse blev stiftet i Danmark i 1871. I årene inden var Danmark præget af den nye grundlov, markedsøkonomien og den begyndende industrialisering. I Danmark fandt der en urbanisering sted på grund af voksende befolkningstal og stigende priser på jord. Der flyttede flere arbejdere til byerne, hvilket gav et større udbud af arbejdskraft.
I starten af 1870erne var der højkonjunktur i Danmark , det medførte prisstigninger på fødevarer, som fik leveomkostningerne til at stige. Samtidig holdt arbejdsgiverne lønniveauet ned for at kunne klare konkurrenterne, som var kommet på grund af den frie konkurrence.
Disse faktorer gjorde det svært for arbejderne at få dækket de basale nødvendigheder, hvilket gav arbejderne motivationen til at kræve mere i løn.

Der kom også inspiration til at danne en arbejderbevægelse i Danmark fra resten af Europa. I 1864 blev ”Den Internationale Arbejderforeningen” dannet i London med grundlag i Karl Marx teorier. I 1870 til 1871 eksisterede Pariserkommunen. Pariserkommunen var oprettet af arbejdere i Paris og byggede på Karl Marx ideer. Karl Marxs teorier er kort fortalt kommunistiske ideer. Karl Marx går ind for, at alle mennesker er lige, og der ikke skal være klasseskel. Han er imod religion, da han mener, kapitalisterne bruger religionen mod arbejderne.
I Danmark var det Louis Pio og hans fætre, der startede arbejderbevægelsen Men allerede inden arbejderbevægelsen var oprettet udkom ”Socialistiske Blade” for første gang. Bladet blev skrevet af matematiklæren og embedsmanden Louis Pio. I andet nummer af ”Socialistiske Blade” opfodrede Louis Pio arbejderne til at gå sammen og oprette en samlet arbejderforening, da det vil være til fordel for arbejderne selv. Blandt andet i forbindelse med strejker, ville det være en fordel for arbejderne, da man under strejkerne manglede organisation, og de strejkende manglede understøttelse, og yderligere kunne strejkerne blive ødelagt af skruebrækkere.
Arbejderbevægelsen i Danmark blev oprettet med nogle meget klare formål, som kom til udtryk i Louis Pios program for ”Den internationale Arbejderforening” i Danmark. Man havde nogen meget konkrete ting, man gerne ville have indført. Man ønskede religion og stat skulle skilles ad, en form for pension til arbejderne, når de ikke var i stand til at arbejde mere, fri og fælles uddannelse til alle børn, lige adgang til alle erhverv og en fabriksinspektør til at overvåge forholdene for arbejderne på fabrikkerne... Køb adgang for at læse mere

DHO om Arbejderbevægelsen i Det moderne gennembrud

[4]
Bedømmelser
 • 01-05-2014
  rigtig god forklaringer
 • 23-07-2013
  Gode noter med fyldestgørende besvarelser af problemstillingerne.
 • 07-06-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  en okay hjælp til forståelse af det moderne gennembrud
 • 04-10-2012
  - Den er grundig - der var gav inspiration og hjælp desværre - der er ingen mangler fuldt igennem, en god opgave