Appelformer: Logos, Etos og Patos | Eksempler og gennemgang

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Dansk A
 • Ingen givet
 • 8
 • 2495
 • PDF

Kompendier: Appelformer: Logos, Etos og Patos | Eksempler og gennemgang

Dette er en gennemgang af de tre appelformer, etos, logos og patos. Gennemgangen sætter fokus på, hvad appelformerne er, hvordan de kan forstås, og hvad de kan bruges til.

Etos, logos og patos gennemgås én for én med eksempler. På den måde tydeliggøres forskellen mellem appelformerne og deres anvendelse. Desuden vises det, hvordan appelformerne kan spille sammen i en tekst, og der gives gode råd til, hvordan du kan formulere dig, når du skal arbejde med etos, logos og patos.

Mangler du hjælp til at skrive en argumentationsanalyse, så har vi også udarbejdet en vejledning til dig.

Uddrag

De tre appelformer har deres oprindelse i den græske filosof Aristoteles' analyse af retorik, hvor han fandt, at der er tre grundlæggende måder, man kan appellere til sine tilhørere på, når man vil overbevise dem om noget. Man kan tale til modtagernes fornuft og evne til at indse noget – dette kaldes appel til logos. Man kan tale til modtagernes følelser og på den måde prøve at overtale dem rent følelsesmæssigt – dette kaldes
appel til patos. Og endelig kan man tale til at skabe troværdighed om ens egen person og de synspunkter, som man fremfører – dette kaldes appel til etos.

Hvad siger appelformerne noget om?
Det er vigtigt at understrege, at appelformerne ikke har noget at gøre med, hvad der er rigtigt og forkert eller sandt og usandt. Appelformerne handler derimod om, hvordan afsenderen formulerer sig, og på hvilken måde afsenderen forsøger at overtale modtagerne om rigtigheden af hans synspunkter. Selvom en skribent udelukkende appellerer til fornuften hos modtagerne (logos-appel), er det ikke ensbetydende med, at afsenderens synspunkter er rigtige eller sande. Der kan måske gives endnu bedre logos-argumenter imod afsenderens holdninger, eller afsenderen har måske overset eller udeladt vigtige aspekter af sagen.
En analyse af brugen af appelformerne i en tekst er altså ikke en analyse af, om teksten taler sandt, eller om synspunkterne er rigtige, men af hvilke virkemidler afsenderen benytter til at overtale modtagerne med. Ud fra denne analyse kan man så argumentere for, i hvilken grad afsenderens tekst er holdbar, målrettet og effektiv – eller uholdbar og ineffektiv.

Etos
Appel til etos vil sige, at afsenderen opbygger tillid til sig selv som person og sine egne synspunkter, sådan at både afsenderen og dennes synspunkterne virker troværdige. Appellen til etos virker sådan, at afsenderen kommer til at se troværdig ud i modtagerens øjne, og at modtageren derfor vil være mere tilbøjelig til at give afsenderen ret i hans synspunkter, budskaber og argumenter... Køb adgang for at læse mere

Appelformer: Logos, Etos og Patos | Eksempler og gennemgang

[49]
Bedømmelser
 • 26-01-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  perfekt opgave! god måde at lære det på.
 • 28-02-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  rigtig god opgave...
 • 22-08-2016
  den er brugbar og fin
 • 04-05-2016
  Givet af 2.g'er på STX
  Super nyttig og hjælpsom