Danmark i Mellemkrigstiden - Opgave i Historie

 • STX 3.g
 • Historie A
 • 12
 • 8
 • 1900
 • PDF

Danmark i Mellemkrigstiden - Opgave i Historie

Dette er en opgave i historie om Danmark i mellemkrigstiden, hvor jeg fokuserer på antidemokratiske strøminger i Danmark i mellemkrigstiden.

Indledning

Under mellemkrigstiden opstod der en lang række strømninger, politiske såvel som kulturelle, som kom til at præge samtiden. Kommunismen spredte sig fra øst, mens nazismen spredte sig fra syd og i midten stod det danske demokrati truet på fløjene – geografisk såvel som politisk.

Da disse strømninger begyndte at vinde indtog på de mere etablerede samfundsgrupper og partier, betød det en lang række tiltag fra de etablerede partier på begge sider af den politiske midte. I følgende opgave vil jeg gøre rede for de antidemokratiske strømninger der fandtes i mellemkrigstidens Danmark.

Derefter vil jeg undersøge indledningen til den socialdemokratiske Hartvig Frisch' bog ”Pest over Europa” samt filosofiprofessor og liberale Jørgen Jørgensens artikel ”Frisindet Kulturkamp”, for at finde deres syn på de antidemokratiske strømninger i mellemkrigstidens Danmark, og deres syn på demokrati.

Ydermere vil jeg diskutere om de antidemokratiske strømninger der fandtes, udgjorde en reel trussel mod den demokratiske parlamentarisme.

Indhold

Indledning 3
Demokratiet og yderfløjene 3
Spor af antidemokratiske strømninger 4
Reel eller indbildt trussel? 6
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Under den russiske revolution i 1917 blev zardømmet afløst af et kommunistisk styre ledet af Lenin. Sovjetunionen og Kommunistpartiet satte gang i en antidemokratisk strømning gennem Europa, og mange søsterpartier blev dannet. Heriblandt også i Danmark, hvor Danmarks Kommunistiske Parti blev valgt ind i Folketinget med to mandater i 1932 . Dette kan primært skyldes den økonomiske verdenskrise, som havde sat sit præg på det danske arbejdsmarked og efterladt mange arbejdsløse; partiet blev støttet af mennesker der troede på et mere militant styre. Hermed blev der skabt gro-bund for en ny antidemokratisk strømning, der dog ikke havde den brede befolknings opbakning.

På den anden yderfløj fik nazisterne, med stærk inspiration fra Hitlers nazistiske Tysk-land, sit indtog og angreb parlamentarismen for mangel på stærk, politisk ledelse. De havde sværere ved at få opbakning fra den danske befolkning end kommunisterne, men blev dog valgt ind i Folke-tinget i 1939 med tre mandater... Køb adgang for at læse mere

Danmark i Mellemkrigstiden - Opgave i Historie

[1]
Bedømmelser
 • 19-06-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  jeg skal til eksamen i historie. dette er rart til at få lidt overblik!