SRP i Engelsk A og Psykologi B om Anoreksi med udgangspunkt i "Skinny"

 • STX 3.g
 • SRP (Psykologi B, Engelsk A)
 • 4
 • 13
 • 3759
 • PDF

SRP i Engelsk A og Psykologi B om Anoreksi med udgangspunkt i "Skinny"

SRP om anoreksi og med analyse af Ibi Kasliks roman "Skinny" fra 2004.

Opgaveformulering

• Med udgangspunkt i psykologisk teori skal du redegøre for hvorfor anoreksi opstår.
• Giv en analyse og fortolkning af ”Skinny” af Ibi Kaslik med særlig vægt på at forklare mulige årsager til sygdommens opståen.
• Vurder hvilken rolle internetfora om spiseforstyrrelser som eksempelvis de forskellige ”ProAna” sider, spiller for sygdommens udvikling og muligheden for helbredelse.
• Diskuter hvordan anoreksi bedst behandles og vurder om det kan forebygges at unge piger får anoreksi.

Studienets kommentar

Opgaven er for kort til at opnå en høj karakter. Inholdet fylder kun ca. 9 normalsider og specielt analysen af "Skinny" og "Pro Anna" er alt for tynd! Opgavens struktur er OK.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Redegørelse af teorier om hvorfor anoreksi opstår 2-5
Analyse og fortolkning af ”Skinny” 5-8
”Pro Ana” 8-9
Hvad er den bedste behandling af anoreksi? 9-10
Kan anoreksi forebygges? 10- 11
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bilag 13

Uddrag

Indledning
Anoreksi er et stort psykisk problem. Specielt for teenage-piger. Det er den psykiske lidelse med den største dødelighed. I det følgende vil jeg redegøre for anoreksi med særlig fokus på dens opståen og behandling. Jeg vil analysere romanen ”Skinny” med særlig fokus på de mulige årsager til sygdommens opståen. Derefter vil jeg vurdere, hvilken rolle ”Pro-ana” siderne spiller i forhold til sygdommens udvikling og mulighed for helbredelse. Sidst vil jeg kort diskutere, hvordan anoreksi bedst behandles.

Redegørelse af teorier om hvorfor anoreksi opstår

Anoreksi (nervøs spiseværing) er en spiseforstyrrelse og samtidig en alvorlig psykisk lidelse . Den rammer først og fremmest unge piger og kvinder, men drenge kan også få anoreksi. Hver gang anoreksi rammer ti personer, er 9 ud af de 10 personer piger. Anoreksi betyder fravær af sult, hvilket er noget vrøvl, for dem der har anoreksi er sultne, de undertrykker bare deres sult.
Anoreksi er karakteriseret ved en vægt på under 15 % af normalvægten. Når man har anoreksi er man ekstremt optaget af mad, sit udseende og sin vægt. Når man har anoreksi har man en særlig angst for at tage på.
Personen med anoreksi ser et vrangbillede af sig selv og opfatter sig selv som tyk, selvom han/hun er undervægtig. Anorektikeren er ofte perfektionist og stiller urimelige krav til sig selv som fx at dyrke motion til total udmattelse. Anoreksi har den højeste dødelighed af en psykisk lidelse at være. Man kender ikke det præcise dødstal, idet mange med spiseforstyrrelser vælger at tage deres eget liv før de dør af sygdommen. Men det er et faktum at mindst 150-200 unge herhjemme hvert år dør af anoreksi. Ligeledes påfører mange sig varige mén i form af knogleskørhed, nedsat frugtbarhed, ... Køb adgang for at læse mere

SRP i Engelsk A og Psykologi B om Anoreksi med udgangspunkt i "Skinny"

[7]
Bedømmelser
 • 07-01-2011
  Sprogligt ligger opgaven ikke særligt højt og heller ikke fagligt. I afsnittet om teorier og årsager for udvikling er ikke en eneste teoretiker anført. Dette kunne godt have været bedre. Alt i alt giver opgaven fint information om lidelsen, men ikke mere end der står i pjecen fra lægen.
 • 05-06-2010
  Jeg synes opgaven er okay, der er beskrevet grunde til hvorfor man kan udvikle en spiseforstyrrelse, men der er ikke rigtig brugt nogle rigtige teorier eller begreber :/
 • 25-09-2015
  .......................................
 • 06-03-2013
  indeholder gode teorier, går dog ikke så meget i dybden.