SRO om andengradspolynomier og det skrå kast

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik A)
  • 10
  • 17
  • 4249
  • PDF

SRO om andengradspolynomier og det skrå kast

SRO i Matematik A og Fysik A om andengradspolynomier og det skrå kast.
SRO'en kommer ind på andengradspolynomier, udledelse af diskriminantformlen, differentialkvotienter, stamfunktioner, bevægelsesligninger, lodret bevægelse, skrå kast, banekurve, kastevidde, eksperimentel analyse af kastekanon og et kast mellem to personer

Lærers kommentar

Bedste konklusion de havde set.

Indhold

Indledning
Andengradspolynomier
Diskriminantformlen udledes ved følgende bevis:
Differentialkvotienter og stamfunktioner
Stamfunktioner og bevægelse
Differentialkvotienter og bevægelse
Bevægelsesligninger
Den lodrette bevægelse
Det skrå kast
Banekurve
Kastevidde
Eksempel på det skrå kast
Eksperimentel analyse
Kastekanonen
Kast mellem to personer
Konklusion; Teori versus eksperiment

Uddrag

Indledning
Jeg har i denne opgave arbejdet med fokus på kastebevægelser. I den forbindelse har jeg startet med at forklare lidt om andengradspolynomier, for at lægge grund til forståelsen for parablen, og dens opbygning, for at få indsigt nok til at kunne anvende kasteparablen.. Jeg har også beskrevet stamfunktioner og differentialkvotienter, alt sammen med fokus på at kunne bruge det til at løse teoretiske og praktiske opgaver angående kasteparablen og bevægelsesligningerne. Jeg har demonstreret et teoretisk forsøg og senere arbejdet med tre praktiske forsøg, for at vise hvordan bevægelsesligningerne bruges i praksis. Til sidst i opgaven finder I en diskussion angående forholdet mellem teori og praksis, i forhold til resultaterne fra vores forsøg. Jeg har selvfølgelig arbejdet med de naturvidenskabelige metoder, i forhold til analyse af eksperimenter. Matematik er et sprog, og er også brugt som sproget i denne opgave, til at udlægge og skabe forståelse for det vi ser i fysikken, med hensyn til formler og eksperiementer – både i teori og praksis... Køb adgang for at læse mere

SRO om andengradspolynomier og det skrå kast

[1]
Bedømmelser
  • 02-10-2014
    fint nok.....................................

Materialer relateret til SRO om andengradspolynomier og det skrå kast.