Bevægelsesanalyse af volleyslag og anatomi

  • STX 3.g
  • Idræt B
  • 7
  • 8
  • 1930
  • PDF

Bevægelsesanalyse af volleyslag og anatomi

Opgaven her om volleyball besvarer følgende:

1. Hvordan er et typisk bevægeligt led opbygget?
2. Beskriv hvad der sker, når musklerne arbejder henholdsvis koncentrisk, excentrisk eller statisk.
3. Hvilke vigtige muskler er henholdsvis agonister, synergister (hvor I kender dem) og og antagonister når

II. Bevægelsesanalyse. Volleyslag.

III. Træning af en volleyspiller.
Volleyspillere lægger i deres grundtræning bl.a. vægt på træning af eksplosiv styrke.
1. Hvilke muskler fokuserer de især på i den del af træningen?
2. Hvorledes kan volleyballspillere have brug for bevægelighedstræning?
I hvilke led og muskler kan volleyballspillere have brug for speciel stor bevægelighed?

Uddrag

Et led er dannes af endestykkerne af 2 tilstødende knogler. Inden for de bevægelige led er der fire grupper, nemlig kugleled, hængselled, drejeled og glideled. Det mest bevægelige led er kugleleddet, som for eksempel skulderen, idet at den kan dreje om alle 3 akser. Hængselleddet kan kun bevæge sig om 1 akse hvilket ved sige at det kan bøje og strække sig. Et eksempel på hængselleddet er knæleddet og fingerled. I drejeleddet forgår der en rotation om en længdegående akse som der for eksempel sker mellem underarmens 2 knogler. Til sidst finder vi også glideleddet. Glideleddet har kun begrænset bevægelse, som for eksempel svare til de små forskydninger som finder sted mellem ledfladerne i rygsøjlens tapper.
Hvis vi kigger på et leds generelle opbygning, består den af to knogler som fungere som hhv. ledhoved og ledskål. Begge ender er beklædt med et brusklag som er glat og elastisk. Ledbrusken er ca. 0,5-0,6 mm tykt ...

---

Volleyspillere lægger i deres grundtræning bl.a. vægt på træning af eksplosiv styrke.
1. Hvilke muskler fokuserer de især på i den del af træningen?
For at opnå bedst muligt spil, er det vigtigt at volleyballspillerne er klar over hvilke muskelgrupper som er særdeles vigtige inden for sporten. Når man spiller volleyball er der især...

---

II. Bevægelsesanalyse. Volleyslag.
Nu vil jeg lave en bevægelses analyse at to vigtige slag inden for volleyball, nemlig en baggerslaget i servemodtagningen og et smash.
Jeg starter med at lave bevægelsesanalysen over baggerslaget i en servemodtagningen:... Køb adgang for at læse mere

Bevægelsesanalyse af volleyslag og anatomi

[1]
Bedømmelser
  • 23-11-2015
    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS