SOP om den spanske virksomhed Mango i Afsætning A og Spansk A

  • HHX 3. år
  • SRP (Spansk A, Afsætning A, SOP)
  • 7
  • 18
  • 4272
  • PDF

SOP om den spanske virksomhed Mango i Afsætning A og Spansk A

SOP'et indeholder en kort virksomhedsbeskrivelse, en analyse af målgrupper & købsadfærd samt virksomhedens markedsandel. SOP'et indeholder også en værdikædeanalyse, analyse af virksomhedens konkurrence- og vækststrategi og til sidst vurdering af virksomhedens fremtidig vækst, og opgaven er skrevet i Afsætning A og Spansk A.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Kapitel 1: Problemformulering og kildekritik 2
1.1 Indledning/Problemformulering 2
1.2 Kildekritik 2
1.3 Afgrænsning 2
Kapitel 2: Virksomhedsbeskrivelse 3
2.1 Virksomhedsbeskrivelse 3
2.2 Målgruppe og købsadfærd 4
2.3 Markedsandel 5
Kapitel 3: Analyse del 6
3.1 Værdikædeanalyse og kernekompetencer 6
3.2 Konkurrencestrategi: Porters generiske strategi 10
3.3 Vækststrategi: Ansoffs vækstmatrix 11
Kapitel 4: Fremtidig vækst 13
Kapitel 5: Konklusion 13
Kapitel 6: Kildehenvisning 15
6.1 Bøger 15
6.2 Internet sider 15
Bilag 16

Uddrag

1.1 Indledning/Problemformulering:
Som start i min opgave har jeg valgt at forholde mig kritisk til mit kildemateriale og lave nogle afgrænsninger til mig selv.
I selve min opgave vil jeg lave en virksomhedsbeskrivelse af virksomheden Mango, mht. opstart og fremgang.

Herefter vil jeg redegøre for målgruppen samt den primære købsadfærd og de typiske købemotiver. Til slut i dette kapitel vil jeg vurdere ud fra egne erfaringer og forudsætninger og på baggrund af målgruppe hvorvidt Mango har en stor eller lille markedsandel på det danske marked.

Efter dette vil jeg foretage en analyse af Mangos værdikæde som foregår i kapitel 3, og derefter ud fra denne værdikædeanalyse finde frem til hvad Mangos kernekompetencer er

Udover dette vil jeg i kapitel 3, beskæftige mig med en analyse af Mangos konkurrencestrategi via Porters generiske strategier og Mangos vækststrategi via Ansoffs vækstmatrix.

I kapitel 4, som det afsluttende vil jeg vurdere hvad Mango bør ændre for at opnår fremtidig vækst og om hvorvidt der overhovedet bør laves ændringer i forhold til den fremtidige vækst.

1.2 Kildekritik:
I min SRP opgave har jeg benyttet mig af spanske tekster og artikler fundet på internettet. Jeg var nød til at sætte mig mere end grundigt ind i teksterne på spansk, da man let kan komme til at misforstå et vigtigt udtryk, når det er skrevet på et fremmed sprog.

Størstedelen af min viden og mine oplysninger omkring Mango, har jeg fra virksomhedens hjemmeside www.mango.com. Udover viden fra hjemmesiden, har jeg suppeleret med forskellige spanske artikler fra spanske aviser, som giver et indblik i, hvordan der bliver set på Mango med et objektivt syn. Selvom aviser ikke altid giver en den konkrete sandhed, har jeg valgt at medføre nogle artikler som jeg føler, er troværdige.

1.3 Afgrænsning:
I min opgave har jeg lavet nogle forudsætninger, da det for mig ikke har været muligt at finde oplysninger og informationer omkring virksomhedens markedsandele. Det ses i kapitel 2: Virksomhedsbeskrivelse, afsnit 2.3: Markedsandel, hvor jeg har vurderet ud fra målgruppe og købsadfærd, hvorvidt Mango har en stor eller lille markedsandel.

Jeg har også været nød til at afgrænse mig i afsnit 3.1, da det ikke har været mig muligt at finde oplysninger omkring hvor meget af Mangos indtjening der ligger i den online shopping, hvor jeg konkluderer på at det giver salg."... Køb adgang for at læse mere

SOP om den spanske virksomhed Mango i Afsætning A og Spansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om den spanske virksomhed Mango i Afsætning A og Spansk A.