Vandløbsundersøgelse | Rapport

 • STX 1.g
 • Biologi C
 • 12
 • 13
 • 2604
 • PDF

Vandløbsundersøgelse | Rapport

Biotopundersøgelse af et vandløb. Rapporten indeholder en undersøgelse af vandløbet som økosystem. Vi undersøgte dyrebestanden, iltforhold, nitrat indhold, strømning osv., og vi beregnede makrofaunaindeks, så vi kunne bestemme vandløbsforurening.

Indledning:
Formålet med ekskursion og den efterfølgende rapport er at lære at foretage en undersøgelse af et vandløb.
Vi lavede en masse prøver af de to vandløb som samlet set skulle blive til en undersøgelse af de 2 vandløb og deres forurening.

Rapporten er bygget op på måden at alle undersøgelserne først bliver behandlet med vandløb 1 og derefter følger svaret/konklusionen på vandløb2 og sådan fortsætter det resten af rapporten ud.

Undersøgelserne er delt op i 2 afdelinger. Første afdeling er undersøgelser af ”De abiotiske faktorer” og anden afdeling er så undersøgelser af ”De biotiske faktorer”. Definition af afdelingerne kommer længere nede i rapporten

Lærers kommentar

Min lærer skrev som kommentar, at det var en meget grundig rapport. Opstilling er god så den er let at finde rundt i og resultater er meget nemme at finde. Jeg fik desuden at vide, at jeg viste studieparathed.

Elevens kommentar

Den skulle ikke være længere, for så ville den være bøvlet at finde rundt i, men den indeholder mange gode ting.

Studienets kommentar

Få hjælp til Vandløbsundersøgelse i klassen her fra vores kompendium om Vandløbet som økosystem.

Indhold

Indledning
1. Undersøgelse - Beskrivelse af vandløbets omgivelser
2. Undersøgelse – Ilt forholdene i vandløbene
3. Undersøgelse – temperatur
4. undersøgelse – nitratmåling
5. Undersøgelse – Vandets surhedsgrad (også kaldet måling af pH)
6. Undersøgelse – måling af vandføring (tværsnitsareal, vandhastighed)
Afdeling 2: De biotiske faktorer
1. Undersøgelse – bestemmelse af forureningen med organisk stof via BI₅ måling
2. Undersøgelse – faunaundersøgelse - hvilke dyr var der mon i vandløbene?
OVERORDNET KONKLUSION:
Kilder

Uddrag

2. Undersøgelse – Ilt forholdene i vandløbene
Fremgangsmåde: Det var KØ (vores lærer), der udførte forsøget, men han havde en iltmåler, som han målte iltmængden med. ”Halen” på iltmåleren stak han i vandet og derefter aflæste resultatet.

3. Undersøgelse – temperatur
Fremgangsmåde: Som man kan se til højre tog vi en temperaturmåler og målte temperaturen i henholdsvis i overflade og bund. Vi målte begge steder fordi der er forskel på temperaturen i overflade og bund.

4. undersøgelse – nitratmåling
Fremgangsmåde: Vi fik udleveret nogle nitrat-sticks som vi kunne bruge til at undersøge nitrat og nitrit-indhold . Vi dyppede den i vandet og ventede 60 minutter og aflæste derfter på hylstret hvor meget nitrat og nitrit der var.

5. Undersøgelse – Vandets surhedsgrad (også kaldet måling af pH)
Fremgangsmåde: Vi havde nogle pH-sticks (som er på billedet herunder) med derud, eller KØ havde dem. Vi fik et af KØ og stak dem i vandet og aflæste dem efter 60 sek.
Når man skal se pH-værdien kigger man på et skema ligesom pH-skalaen lige under skemaet på denne side og sammenligner farven på pH-sticken. Man antager at værdien = tallet der står ud for der farve der er

6. Undersøgelse – måling af vandføring (tværsnitsareal, vandhastighed)
Fremgangsmåde af undersøgelse:
 Afmærk et lille stykke af åen. Vi lavede en afmærkning på 8meter 800 cm
 Derefter tog vi et æble og så hvor hurtigt det flød med strømmen.. og hvor længe den var om at flyde 800 cm på 60 sekunder.

1. Undersøgelse – bestemmelse af forureningen med organisk stof via BI₅ måling
Fremgangsmåde på BI₅ måling:
1. En mørk prøveflaske flydes forsigtigt helt op til låget med vand så der ingen luftbobler findes. Den mættes så vidt muligt med ilt.
2. Iltindholdet bestemmes (man bruger bare iltmålingen fra undersøgelse 2) og det tal man får er målt i milligram O₂/liter
3. Derefter lukker man låget på og man skal sørge for at proppen slutter helt tæt.
4. u skal man så s lle asken i mørke ved 2 C (stuetemperatur) i 5 døgn.
5. Efter døgn måles iltindholdet i flasken igen. Det er selvfølgelig også målt i milligram O₂/liter
Efter 5 døgn kan man sammenligne resultaterne og se hvor stor forureningen i vandløbene er. Når man skal udregne forskellen skal man resultaterne ligesom der er gjort i skemaet herunder. Forskellene er markeret med fed:
Derefter går man ind i skemaet til højre og ser hvor meget det pågældende vandløb er forurenet... Køb adgang for at læse mere

Vandløbsundersøgelse | Rapport

[2]
Bedømmelser
 • 04-11-2014
  Det er en rigtig god opgabe
 • 13-05-2014
  det er det værd at hente