Analyse af Vestas | Tværfagligt projekt

 • HHX 1. år
 • Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A
 • 12
 • 26
 • 7384
 • PDF

Virksomhedsanalyse: Analyse af Vestas | Tværfagligt projekt

Tværfagligt projekt

Vestas - en dansk virksomhed i EU

Det erhvervsøkonomiske område – AØ og VØ.

Problemformulering
Til emnet, Vestas – en dansk virksomhed i EU, vidste vi at virksomheden generelt er en stor virksomhed samt markedsleder for et potentielt voksende marked. Dog var det ikke klart for os, hvad der gjorde Vestas til en så dominerende virksomhed på vindmøllemarkedet og derfor formulerede vi følgende problemstilling:
Hvad gør Vestas til markedslederen i vindmøllemarkedet?
Vi har hørt at Vestas' topchef, Ditlev Engel, skulle være en meget ambitiøs leder, nogle gange for overambitiøs, specielt når det gælder målsætninger. Efter en kort research omkring virksomheden, fandt vi specielt én af deres finansielle målsætninger interessant at undersøge, da vi syntes den virkede overambitiøs. Af den årsag formulerede vi os følgende problemstilling med hensyn til den finansielle del af Vestas:
Vil Vestas være i stand til at nå sin finansielle Triple15 målsætning?
For delvist at kunne analysere deres målsætninger, fandt vi det nødvendigt at foretage en brancheanalyse af vindmøllemarkedet. Vi vidste i forvejen at der er mange politiske initiativer som tvinger lande til at fremstille energi gennem vedvarende energikilder. Det var derfor interessant at undersøge om vindmøller havde større potentiale i forhold til andre alternativer og derfor formulerede vi os følgende problemstilling under brancheanalysen:
Hvordan ser udviklingen af markedet ud for vindmøller i forhold til andre vedvarende energikilder?
Ud fra denne problemformulering vil vi så drage en endelig konklusion af Vestas som virksomhed og virksomhedens fremtidige potentiale.

Opgaven er skrevet i 2010.

Indhold

Forord 4
Indledning 4
Problemformulering 5
Metodeformulering 6
Afgrænsning 6
1. Generel virksomhedsbeskrivelse 7
1.1 Historien om Vestas 7
1.2 Ide & Koncept 8
1.21 Ide: 8
1.22 Koncept: 8
1.3 Strategi og Benyttede Vækststrategier 9
1.31 Strategi 9
1.32 Benyttede Vækststrategier 10
1.4 Konkurrencestrategi 11
1.41 Differentiering 11
1.5 SW-analyse 11
1.51 Strengths (styrker) 11
1.52 Weaknesses (svagheder) 12
1.6 Internationaliseringsgrad af VESTAS 12
1.7 Vurdering af virksomhedsanalysen 13
2. Finansiel analyse 13
2.1 Indledning 13
2.2 Årsregnskabet 2009 14
2.3 Regnskabsanalyse af Vestas' årsregnskab 15
2.31 Afkastningsgraden (AG) 15
2.32 Overskudsgraden (OG) 15
2.33 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 16
2.34 Gældsrenten (GR): 16
2.35 Egenkapitalens forrentning (EKF): 16
2.4 Sammenfatning af nøgletal 16
2.41 Afkastningsgraden, aktivernes omsætningshastighed og overskudsgraden: 16
2.42 Afkastningsgraden, gældsrenten og egenkapitalens forrentning: 17
2.5 Diskussion: 17
3. Markedsanalyse for vindmøller i EU 19
3.1 Beskrivelse af markedet 19
3.11 Vækst i markedet 19
3.12 Markedets potentiale 20
3.13 Ulemper og fordele ved vind som en vedvarende energikilde 20
3.2 Konkurrenceform 21
3.21 Antal udbydere og deres størrelse 21
3.23 Graden af præference 22
3.24 Sammenfatning af antal udbydere og deres størrelse og graden af præference 23
3.3 Porter's 5 forces 23
3.31 Truslen fra nye udbydere 23
3.32 Truslen fra købere 24
3.33 Truslen fra udbydere af substituerende produkter 25
3.34 Truslen fra leverandør 25
3.35 Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder 25
3.4 Vurdering af vindenergi som en fremtidig vedvarende energikilde i EU 26
4. Sammenfatning 26
Kilder 26
Kilder til afsnit 3. Brancheanalyse 26
Bilag 27
Bilag 3.1 27
Bilag 3.2 28
Bilag 3.3 29

Uddrag

Forord
Dette tværfaglige årsprojekt har givet os muligheden for at udfordre os selv og vores kompetencer. Vi har forsøgt at benytte de teorier, modeller og begreber, som vi har lært har på 1. år af hhx-uddannelsen. Emnet til årsprojektet, Vestas – en dansk virksomhed i EU, er blevet udarbejdet efter følgende hovedpunkter: En generel virksomhedsanalyse- samt præsentation efterfulgt af en finansiel analyse af virksomheden og en brancheanalyse for til sidst at foretage en sammenfatning af de bearbejde hovedpunkter.
Hovedpunkterne er delt op i afsnit, som alle er nummeret. Alle de afsnit, som starter med 1.xx omhandler den generelle virksomhedsanalyse. Alle de afsnit, som starter med 2.xx omhandler den finansielle analyse og alle de afsnit som starter med 3.xx omhandler brancheanalysen. Det fjerde og sidste hovedafsnit starter med 4 og er den afsluttende sammenfatning af de tre hovedpunkter. Med dette årsprojekt, har det været vores hensigt at vise de kompetencer vi har opnået ved 1. år af vores hhx-uddannelse. Samtidig håber vi at vores store interesse for det erhvervsøkonomiske område er afspejlet i denne opgave.

Indledning
Emnet, Danmark – en del af EU, åbnede for utallige af muligheder for emner, som dog ikke måtte have stærke relationer til fagene: matematik og samfundsfag. I vores gruppe var det derfor svært at finde ud af hvilke fag vi ville inddrage i vores årsprojekt. I oplægget til årsprojektet indgik nogle forslag til emner, hvor forslag nr. 24 tiltalte os mest, men vi tilpassede dog forslaget mere til vores egne ønsker. Med de politiske initiativer som fx COP15-topmødet og den øgede fokus på vedvarende energikilder, syntes vi det er interessant at Danmark har en markedsleder på et marked for vedvarende energikilder, der har et fremtidigt potentiale. Inden påbegyndelsen af opgaven har vi hørt om EU's målsætninger med hensyn til vedvarende energikilder og vi syntes derfor at det kunne være interessant at finde frem til hvilken rolle den danske virksomhed, Vestas, har i dette forløb... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Vestas | Tværfagligt projekt

[4]
Bedømmelser
 • 10-06-2011
  god opgave, rigtigt god til et hurtigt overblik. Kun få stave fejl ellers perfekt.
 • 17-01-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave, få sproglige fejl :)
 • 07-04-2011
  woow!! kanon god opgave ;)
 • 12-12-2010
  super gennemført opgave