Landet Atlantis | Analyse

 • STX 2.g
 • Dansk A
 • 12
 • 12
 • 3713
 • PDF

Landet Atlantis | Analyse

Få hjælp til din analyse og fortolkning af Landet Atlantis af Tom Kristensen.

Opgaven her er en større opgave i Dansk med en omfattende analyse af Tom Kristensens digt fra digtsamligen Fribytterdrømme.

Analysen af Landet Atlantis indeholder både en kompositionsanalyse, temaanalyse samt kritiske overvejelser om form og indhold af digtet. Derudover følger en fortolkning af Tom Kristensens budskab i digtet.

Herudover er der i opgaven en historisk del om mellemkrigstiden og ekspressionismen.

Studienets kommentar

Det er en rigtig gennemgribende opgave, der giver en grundig analyse af digtet "Landet Atlantis". Opgaven er et super eksempel på, hvordan man skriver en digtanalyse, samt hvordan man kan strukturere en større opgave, som handler om et digt.

Indhold

Hypotese og metode
Præsentation af Tom Kristensen og ekspressionisme
Kompositionsanalyse
Temaanalyse
Den politiske revolution
Den æstetiske revolution
Landet Atlantis – Tom Kristensens kosmos
Konklusion: Kritiske overvejelser om form og indhold
Det æstetiske
Det politiske
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

I. Hypotese og metode
1. Verdenskrig resulterede i et værdisammenbrud, hvilket efterlod et nedbrudt samfund og et kaos op igennem mellemkrigstiden. Samtidig eksploderede industrialiseringen, hvilket medførte en stigende kapitalisme. Værdisammenbruddet og denne teknologiske og finansielle udvikling gav i mellemkrigstiden anledning til diskussion og oprørstanker, hvilket netop kom til udtryk i ekspressionismen. Tom Kristensen indtager både som lyriker, prosaist og anmelder en central plads i specielt mellemkrigstidens kulturliv. I årene 1920 til 1930 udsender han fire digtsamlinger og tre romaner, der alle er meget tidstypiske, både hvad angår politisk ideologi og litterær teknik.

Tom Kristensen skaber med sit digt Landet Atlantis fra digtsamlingen Fribytterdrømme (1920) to parallelle spor: Et politisk spor, hvor han med afsæt i den russiske revolution gør op med borgerligheden, og et æstetisk spor, hvor han gør op med det klassiske skønhedsideal og med sin ekspressionistiske form skaber en æstetisk revolution, der kunne lede tankerne hen på grimhedsæstetik.

For at undersøge og underbygge min hypotese omkring ideologi og litterær teknik går jeg hypotetisk-deduktivt til værks ved at analysere Tom Kristensens digt Landet Atlantis.

II. Præsentation af Tom Kristensen og ekspressionisme
I 1920'erne opstår ekspressionismen som moderne litterær stilart i de tysksprogede områder. Den tager udgangspunkt i kritikken af det moderne menneskes livsbetingelser i modsætning til fx. futurismen, som på samme tid primært i Italien prægede den italienske litteratur med en positiv tilgang til den opblomstrende industrikultur. Som det også fremgår af navnet, er ekspressionismen en dyrkelse af udtrykket, og denne tendens markeres fx. gennem udtryksformer som råb, skrig og brøl. Formen er det primære i Tom Kristensens tidlige digterkunst, da han nærmest (mis-)bruger indholdet som afsæt for sit kunstnerisk æstetiske projekt, hvor han med sin ekstremt subjektive stil forsøger at bryde dels med naturalismens objektive virkelighedsgengivelse, dels med den pænhed og idealisme, som ligger i det... Køb adgang for at læse mere

Landet Atlantis | Analyse

[3]
Bedømmelser
 • 10-04-2011
  rigtig god inspiration til opgaven
 • 12-05-2011
  Det var en okay opgave til at få lidt hjælp
 • 16-09-2010
  Rigtig god opgave, med rigtige gode begreber.