Mount Pleasant

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Engelsk A
 • 12
 • 13
 • 4289
 • PDF

Novelleanalyse: Mount Pleasant

Få hjælp til dit essay i Engelsk om novellen "Mount Pleasant" med Studienets study guide.

Denne study guide støtter dig hele vejen igennem din skriveproces, så du kan besvare opgave 2A i eksamenssættet fra august 2011. Her skal du skrive et analytical essay, hvor du analyserer og fortolker novellen af Mary-Louise Buxton. En del af essayet skal fokusere på fortælleteknik og fortællerens sprog.

Vores study guide giver dig dermed en samling af alle de situationer, elementer, temaer, citater og indhold som kan være relevante at have med i din opgave.

Opgaveformulering
Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Mary-Louise
Buxton's short story "Mount Pleasant".
Part of your essay must focus on narrative technique and on the narrator's language.

Hent denne study guide nu og få hjælp og inspiration til dit essay om "Mount Pleasant" med det samme.

Indhold

En hjælpende hånd 1
Resumé af teksten “Mount Pleasant” 1
Temaer (indgangsvinkler til dit essay) 2
Opgaveformuleringen 2
Analyse og fortolkning af novellen 3
Narrative technique (fortælleteknik) 3
Narrator's language (fortællerens sprog) 5
Miljø 7
Characterization (Personkarakteristik af Elizabeth) 7
Characterization (Personkarakteristik af forældrene) 9
Stemning i novellen 10
The ending and the title (slutningen og titlen)

Uddrag

Resumé af teksten “Mount Pleasant”
Novellens hovedperson er den unge pige Elizabeth, der sammen med sin familie er flyttet ind i et nyt hus, som kaldes Mount Pleasant. Under ind- flytningen går hun på opdagelse på loftet, hvor hun opdager en lem i gulvet. Hun finder desuden et gammelt fotografi af en ung dreng skjult under nogle overtrækslagner. Hun aflæser fotografiet for at spå om drengens skæbne, sådan som hendes mormor har lært hende det. Moderen er ikke glad for fotografiet, som faderen har placeret på kaminhylden sammen med resten af familiens billeder. Hun forsøger på et tidspunkt at smide billedet ud sammen med farens aflagte aviser, men billedet bliver ved med at dukke op på hylden. Elizabeth bruger tiden i sit nye kvarter på at lege sammen med de andre børn, bl.a. søsteren Lena, fætteren Wilf og kusinen Fran.
...

Narrative technique (Fortælleteknik)
Fortælleteknikken er central i en novelle, fordi den angiver, hvilken synsvinkel, novellen skildres fra, og hvem fortælleren er. Læseren er indskrænket til at se begivenhederne i novellen ud fra den fortæller og syns- vinkel, der er valgt, og derfor kan det virke både begrænsende og åbnende for den måde, man forstår novellen på. I denne novelle er synsvinklen central, fordi den er placeret hos et barn.

Det begrænser vores forståelse af novellen
Fordi vi er udleveret til barnets opfattelse af begivenhederne, er der visse episoder, der vægtes højere end andre. F.eks. vil spøgelseshistorien i Mount Pleasant have set meget anderledes ud, hvis fortælleren havde været voksen.

Det åbner vores forståelse af novellen
Fordi det giver et indblik i en sorgløs og fantasifuld verden, voksne normalt ikke har adgang til.
Fokus på det barnlige univers
Fortælleteknikken er valgt som startpunkt for analysen. Vi vil gå i dybden med novellens barnlige univers, sådan som den kommer til udtryk gen- nem fortælleteknikken.

Fortælleren Elisabeth
Da der i opgaveformuleringen er fokus på fortælleteknikken, skal du kigge grundigt på fortælleren og synsvinklen i novellen.

Et indblik i barnets verden
Fortælleren er en førstepersonsfortæller /jegfortæller (first person narrator). Dette ”jeg” er den seksårige Elizabeth, som er novellens hovedper- son. Vi får et indblik i Elizabeths tanker og handlinger:
“With the sun in my eyes, I couldn't see my mammy's face, not even squinting with both arms above my head and my head tilted”. (p.2, ll. 22-23)
Verden set igennem et barns øjne
Fortælleteknikken gør, at vi får et indblik i verden set fra et barns perspektiv. Novellen adskiller sig fra traditionelle jegfortællinger ved at lægge et andet fokus end en voksen fortæller. Elizabeths fokus ligger på hverdagens leg. Det er dage, der er fyldt med eventyr og nære venskaber:
...
Narrator's language (Fortællerens sprog)
Alle tekster består af sprog, af ord og sætninger. Sproget i en tekst er vigtig, fordi den har en effekt og virkning på læseren. I Mount Pleasant viser sproget meget om barnet Elizabeth og hendes forestillingsverden.

Et barnligt sprog
At fortælleren er et barn, kommer til udtryk gennem sproget. Elizabeth omtaler sine forældre med udtryk som ”mammy” and ”daddy”. George William, lillebroderen, kalder hun ”babby”.

Talesprog
Mount Pleasant har et klart mundtligt præg. Det skyldes bl.a. replikkerne, der giver en fornemmelse af, at læseren befinder sig midt i begivenhederne. Replikkerne udtales for det meste af Elizabeths forældre, der giver et direkte indtryk af familiens hverdag:
”Well then. What a little Bobby Dazzler. Maybe he lived here before we did? We'll put him on the mantelpiece, shall we, with our photos. He can be one of the family,” (p.4,ll.81-82)

Leg med sproget
Et andet eksempel på sprogets barnlige karaktertræk og leg med sprogets lyde er, da Elizabeth fremsiger en børneremse:
”Eeny meeny miny mo.” ( p.3,l.35)

Selvopfundne fantasifulde udtryk
Elizabeth har navngivet moderens frygtede blik med et fantasifuldt udtryk, der leder tankerne hen på tegneserieuniverset:
”The Look – the one where she opens her eyes really wide and shoots out death rays...” (p.3, ll.46-47)
”(...) our hands and chins are lickity-sticky.” (p.5, ll. 121-122)
Ikke et litterært sprog
Sproget er karakteriseret ved et fravær af litterært sprog. Novellen er fattig på traditionelt billedsprog som sammenligninger og metaforer. Det billedsprog, som benyttes, knytter sig især til barnets forestillingsverden. F.eks. da Elizabeth føler sig utilpas i sit tøj og kommer med denne sammenligning:
”I'm all blowed up like an old frog.” (p.2, l.12)
...

The ending and the title (Slutningen og titlen)
Slutningen
Elizabeth smider fotografiet i kaminen
Novellens slutning, hvor Elizabeth smider fotografiet ind i kaminen, kan opfattes som et aktivt forsøg på at bekæmpe frygten. Hun tror, at den afdøde dreng på fotografiet har noget med spøgeriet at gøre. Handlingen kan samtidig opfattes som et billede på barnets levende fantasi, hvor spøgelser og andet overnaturligt er ligeså reelt som den virkelige verden.
Om natten føler Elizabeth, at nogen betragter hende
Lena er faldet i søvn, og Elizabeth ligger og lytter til vinden. Træk får døren i værelset til at afgive en masse lyde. Elizabeth er bange og føler, at nogen sidder på sengen og betragter hende.
... Køb adgang for at læse mere

Mount Pleasant

[24]
Bedømmelser
 • 06-05-2012
  Godt arbejde som sædvanligt! Eneste minus er, at besvarelsen kun indeholder ét bud på en fortolkning af novellen. Savner flere fortolkningsmuligheder.
 • 01-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Aldrig har jeg læst noget der var så godt. Der er rigtig mange gode hovedpunkter og en perfekt beskrivelse til en god opgavebesvarelse
 • 05-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  mange tak! Fik stor ros, men "kun" 10, da episoden med billedet er meget vigtig at have med!
 • 05-05-2014
  Det var en gevaldig hjælp! Hjalp mig til en bedre forståelse af novellen og de forskellige elementer heri.